Gör inte din bröllopsfest till en paradDen helige Johannes (a.k.a. Guldmun) Chrysostomos skrev en text om bröllopsfester redan på 300 talet efter Kristus som gäller än idag. Den är grymt bra och ruskigt träffande:

Många är likgiltiga för vad som sker vid bröllopsfesterna men stor ondska är resultatet. Löshet och oordning råder. Paulus säger: ‘Låt det inte få förekomma oanständighet eller lättsinnighet där och låt inte ont prat komma ut ur din mun.’ 
(Ef 5:4, 4:29) 

Vad pågår under bröllopsfesterna frågar jag er? Allt detta, och mer än så, för ont prat har blivit en kost, och de som är bra på det applåderas! Synd har blivit en konst! Vi bedriver dem inte genom slumpen utan genom genomtänkt allvar, och slutligen tar Satan kontroll över sina trupper. När berusningen anländer, avgår kyskheten. Där det smutsiga talet är, där är Satan och han är alltid ivrig att få komma med sitt bidrag. 


Firar du Kristus mysterium med en sådan tillställning, genom att bjuda in Satan? 

Minns ni inte S:t Paulus ord: ’När ni äter eller dricker, eller vad än ni gör, gör det till Guds ära’? Eller Psalmisten, när han säger: ’Tjäna Herren med fruktan och hylla honom i bävan.’ (Ps. 2:11) Men era beteenden är vanhedrande och hädiska, totalt utan behärskning. Är det inte möjligt för nöje och nykterhet att samexistera? Istället för dansande tjejer, bjud in en kör av änglar till era bröllopsfester. 

’Men hur kan vi se dem?’ frågar ni. Om ni driver bort alla andra ting, kommer Kristus själv till er bröllopsfest, och där Kristus är, där följer kör av änglar. Om ni frågar honom, kommer han att utföra ett ännu större mirakel än det han utförde i Kana.


När ni förbereder bröllopsfesten, spring inte till era grannars hus för att låna extra speglar eller spendera eviga timmar att oroa er över klänningar. En bröllopsfest är inte en parad eller en teater framställning. Gör istället era hus så fina ni kan, och bjud sedan in era familjer och era grannar och era vänner. Bjud så många som ni vet har god karaktär, och de kommer att vara belåtna med vad ni sätter framför dem. Före allt annat, bjud Kristus. Vet ni hur ni ska bjuda honom? ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder,’ sade han, ’det har ni gjort för mig.’ (Matt. 24:40) 

Tänk inte att det är en irritation att bjuda de fattiga för Kristus skull. Smycka inte bruden med guld ornament, utan klä henne anständigt. På så sätt har hon från början av sitt gifta liv förkastat överdrift. Låt det inte ske oredigt oväsen. När allt är redo, kalla brudgummen för att möta jungfrun. Låt det inte ske berusning vid festmåltiden, utan ett överflöd av andlig glädje. Tänk på allt gott som kommer att resultera från sådana bröllop! […] 


När Kristus är närvarande på bröllop bringar han med sig glädje, nöje, måttlighet, kyskhet, nykterhet och hälsa; men Satan bringar med sig oro, överdrivna kostnader, oanständighet, avund och berusning. Låt oss komma ihåg allt detta, och undvika sådant ont så att vi kan behaga Gud och räknas värdiga att ta emot de goda ting Gud har lovat de som älskar honom […].