Att jobba med Jesus

Samhället sätter press på en: Man ska utbilda sig, hitta ett bra jobb- gärna i storstaden där ”jobben finns”- och anpassa sig till samhällets normer och sociala regler. Någonstans där emellan och under tiden ska även Jesus få plats. Men hur gör du plats för Jesus i ett samhälle som pekar ut bibeln som sagobok och Jesus som icke existerande?

På arbetsplatsen lär du få svara på en hel del frågor som är mer fällande än friande och som har i syfte att svikta din tro. Hur kan du tro på Jesus? Om Gud finns, varför finns ondska? Varför hatar Gud homosexuella? Hat är ett starkt ord.

Då jag möter skeptiska eller fördomsfulla individer så har jag följande text i åtanke:

”Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.” - Johannesevangeliet 15:18

Den förklarar i stort sett samhällets avvisande beteende gentemot religion överlag. När jag hamnar i en diskussion, oftast på jobbet där jag möter ateister och agnostiker, så försöker jag kortfattat förklara Gud till dem: Gud är kärlek! Alla vet vad kärlek är. Bibeln må vara uppdelad i olika testament, evangelier och verser men kärleken genomsyrar varje ord, varje mening. Vi behöver alla kärlek för att överleva. Det är inte så svårt att förstå.

Slutligen, när man får frågor som berör olika ämnen såsom ondska, homosexualitet, sjukdom - i relation till Gud så glöm då inte bort människans del i det hela. Vi har alla fått en fri vilja, med fri vilja får du och jag även ett ansvar. Det hör till vårt syfte som individer. Nästa gång du får en fråga som "Hur kan Gud tillåta ondska?", ha människans ansvar i åtanke. Guds skapelse är alltid god, ingen föds ond. Människan kan dock handla i ondska. Något som jag gör är att vända på frågan och fråga tillbaka "Varför är människan ond?". Är religionen orsaken till allt ont i världen? Nej, människans girighet och högmod är det. Tyvärr är användande av religion i syfte att utföra ondska en sanning idag- det är dock inte förenat med Guds vilja. Dådet utförs av människan, som är svag till köttet, och bör därför hållas ansvarig. Inte Gud.

/Sami