10 bibelcitat som hjälper dig överleva en dålig dag på jobbet!


Under fikarasten sade en uppgiven kollega att hon ville gå in i frysen för att kyla ner sig själv. Hon hade så mycket att göra att hon visste inte vart hon skulle börja. När allt känns kaotiskt kan några verser från bibeln ge själen den ro och styrka den behöver för att kunna gå vidare. Här kommer redaktionens top 10 bibelcitat som hjälper dig att överleva en dålig dag på jobbet eller skolan. Dela gärna med dig av dina favoritcitat.

  1. Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matt 7:7-8
  2. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Fil 4:6-7
  3. Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig. Jes 41:13
  4. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Ords 3:5
  5. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. 1 Tess 5:16- 18
  6. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.  Matt 11:28
  7. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Fil 4:13
  8. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig... 2 Kor 16 - 17
  9. Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren!  Ps 31:25
  10. Till Herren ropade jag i min nöd, och han svarade mig. Ps 120:1