Vad är viktigt för dig?

Att vara kristen i dagens samhälle är inte enkelt, då de kristna skiljer sig från världen. I Johannesevangeliet 15:19 kan vi läsa: "Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er." 

När vi läser det första budordet får vi lära oss att vi endast ska tillbe Gud: 
"Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." 5 Mos 5: 6-7

Varför är det här viktigt? Jo, för att Jesus har sagt att vi inte kan dyrka både Honom och världen: "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Matt 6:24

Därför kan vi inte sträva efter både Jesus och världsliga rikedomar. Vad för rikedomar? Att bara leva för att tjäna ännu mer pengar, för att köpa ännu fler prylar man inte behöver, förneka sin tro för att få socialberömmelse m.m.  Ju mer energi du lägger på det yttre, desto mindre plats finns det för Gud i ditt inre. 

Vi glömmer lätt att allt har ett slut, endast Gud består. Inget av det du köper kommer du ta med dig när du dör, varken bilar, kläder eller prylar... ingenting! Det enda du kan räkna med är att din själ kommer komma dit den har strävat efter: "Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." Matt 6:21

Om vi vill vinna det eviga livet måste vi be om Guds nåd, men även i handlingar leva ett liv där han alltid kommer först. 
Det är lättare sagt än gjort eller hur? Men kom ihåg att Jesus bar korset för dig! Han bar på det största lidandet, hela världens synder, och som kristna kan vi inte förvänta oss ett bättre bemötande eller ett paradis redan här på jorden. Vi bör dock leva för himmelen under vårt liv här! 

Vad lägger du mest energi på? Vad är viktigast för dig här och nu? Det kanske är hög tid att tänka- och börja prioritera om? Nu är det dags att verkligen lägga ditt liv i Guds händer och säga "din vilja, inte min". Det finns inget vackrare än en relation till vår Fader, och för att hålla denna relation levande behöver man sakramenten. Låt inte vår dyrbaraste gåva rinna dig mellan fingrarna, utan ge tron en hedersplats i ditt hjärta, och låt den få stråla ut mot alla du möter.

I kärlek till Gud, och med hjälp av de nådegåvor han har skänkt dig samt med hjälp av den Helige Anden, må du alltid, genom tankar, ord och handlingar, gå på den väg som leder till Gud. Förhärda inte ditt hjärta när du hör Herrens röst, utan tro! 

Må vårt hjärta under den korta vistelsen här på jorden alltid sträva efter det eviga livet!  <3