Gud har öppnat porten


Syndafallet känner vi kristna till, då vi vände oss ifrån Gud och stängde vårt hjärtas port för Guds kärlek. Vi bet av den förbjudna frukten. Människans oförmåga att tjäna Gud och sin nästa tog plats. Människan vill ha uppståndelse utan att bära korset. Synd bottnar i denna brist som nu ligger i människans natur. Låt mig omformulera den svenska rapparen Timbuktus ord, man vill äta kakan men vägrar att baka den. Jag kan konkretisera med ett exempel, sex före äktenskapet: istället för att vänta på Guds välsignelse av äktenskapet river vi upp bröllopsgåvan Gud har skapat för oss och tar för oss. Det är en väsentlig skillnad mellan att roffa åt sig den tänkta gåvan eller att i tålamod och ödmjukhet ta emot den.

Det är precis vad babylonierna försökte göra (1 Mos 11:1-9), bygga ett torn till himmelriket, alltså att ta sig till himmelriket utan inbjudan. De underställde sig inte Guds vilja utan gjorde sig till herrar över sig själva. Detta förhindrade Gud genom att skapa förvirring i språket, de förstod inte varandra, de kunde inte längre ta sig till himmelen, himmelen stängdes för dem.

Brist inte i förskräckelse, låt oss vandra till nya testamentet (Apg 1:1-28:31) för att lyssna vad Gud menat för människan. Vi befinner oss alla samlade under ett tak på pingstdagen. Ett stort dån fyller huset, vi fylls av helig ande. Vi börjar förstå Guds ord, vi kan med Guds nåd ta del av himmelriket!

I och med Jesus, Guds, död på korset för människans skull har vi blivit återlösta. Gud har givit oss sin Helige Ande för att vägleda oss mot himmelriket. Vi är nu ett tempel där Gud bor, och genom att ta emot den nåd vi får i sakramenten kan vi övervinna svagheterna i vår mänskliga natur.


Vad vacker denna resa från gamla till nya testamentet är. Denna symfoni som vi hör spelas då vi hör gamla -och nya testamentet klinga i takt värmer ens hjärta. Då denna musik spelar i vårt hjärta förstår vi att i och endast i Guds nåd kan vi nå himmelriket.