Biskop Anders Arborelius uppmanar till bön för förföljda kristna i Irak och SyrienHerre Jesus Kristus, du har lidit och dött för vår skull,
Förbarma dig över dem som nu får lida och dö för din skull.
Sänd din Helige Ande att hjälpa och styrka alla som förföljs för sin tros skull.
Förbarma dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på dig
Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla med
våra förföljda bröder och systrar.
Låt din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.
Herre Jesus Kristus, hör vår bön och låt din kärlek få råda i dessa länder. Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

Sommaren dröjer sig kvar lite till, men höstterminen är redan i full gång med allt vad det innebär. Stiftsungdomsdagen i Vadstena i helgen är en viktig markör för att visa att hösten är här. Det är bland det viktigaste som finns för vår Kyrka i Sverige att nå fram till våra unga och hjälpa dem att växa i tron. Så jag ber er alla att be speciellt för våra unga om Andens ljus och ledning, så att det kan bli levande lemmar i Kristi mystiska kropp. Den helige påven Johannes Paulus brukade alltid säga till de unga att de skulle evangelisera sina jämnåriga. En troende ung människa kan genom sin ungdomliga entusiasm och hänförelse göra tron synlig och tydlig, inte bara för sina jämnåriga, utan för oss alla vilken ålder vi än har. Jag är alltid glad och tacksam för alla unga katoliker som bidrar till att vår Kyrka bevaras ung och levande.

Den 8 september, när vi får fira Jungfru Marias födelse, samlas kristna från alla kyrkor och samfund för att be för Irak i Storkyrkan i Stockholm. Det fruktansvärda som har hänt i Irak har berört oss alla mycket djupt. Kristna bröder och systrar har fördrivits från platser där de levt sedan Kyrkans första tid. Människor av olika trosinriktningar, som har levt fredligt tillsammans i alla tider, har utsatts för grymma övergrepp som trotsar all beskrivning. Även om vi kan känna oss maktlösa och riskerar att förlora hoppet, måste vi be om Guds hjälp för alla dem som nu lider i Irak och Syrien. Jag vill tacka dem av hela mitt hjärta som har bidragit så generöst till den speciella stiftskollekten för de drabbade. Hittills har över 700.000 kronor kommit in och det går fortfarande bra att stödja denna insats /bankgiro: 5810-1312 –märk din gåva med ”Irak” / och glöm inte att be för våra förföljda bröder och systrar i Irak den 8 september. Vi anbefaller dem till Jungfru Marias beskydd och hjälp.

Om ungefär en månad börjar den extraordinarie biskopssynod som påven Franciskus har sammankallat i Rom. Temat är hur familjen kan ta del i den nya evangelisationen. Som representant för den Nordiska Biskopskonferensen får jag för första gången delta i en sådan synod som kommer att pågå c:a två veckor. Det är många viktiga frågor som kommer att tas upp till diskussion i Rom. Vi vet hur sårbar familjen ofta är i vår tids samhälle och hur viktig den samtidigt är för det uppväxande släktet. Tron som alltid getts vidare från generation till generation är mycket svårare att förmedla i vår tid. Hur skall man kunna hjälpa familjerna att leva av evangeliet och växa i tro, hopp och kärlek, så att de kan förmedla det glada budskapet i vårt samhälle idag? Så be gärna lite extra för denna synod som är så viktig för hela Kyrkan och kristendomens framtid.


Stockholm 5.9.2014                                       +Anders Arborelius ocd