Du är kallad till helighet!

Ung, gammal och mittemellan, vi är kallade till helighet. Studerande, arbetslös och arbetande, vi är kallade till helighet. Syndare, vi är kallade till helighet.

Vad är denna djupa kallelse till helighet som bor i oss alla? Det är att efterlikna Guds avbild, som vi är skapade till att göra. Det är att älska som han älskar oss. Att vara perfekt såsom Gud i himmelen är perfekt.

När Johannes Paulus II utmanade alla kristna till helighet var detta inget skämt, det var inget ouppnåeligt. Vad han berättade om var varenda människas yttersta sanning, mening och hjärtas väg. Han beskrev den realitet som vår kropp och själ är kallad till, helighet. Hör ni ropet? Helighet. Detta är en realitet nu och inte sen. Detta är en sanning som ständigt kallar, inte något som vi ska skjuta fram tills vi blir redo. Nej, vi börjar just nu, idag, i den omgivning som vi befinner oss i.

Även jag som ständigt syndar? Vi syndar allihop på ett eller annat sätt. Alla har vi en akilleshäl som satan ständigt försöker utnyttja. Satans uppgift är att tömma dig på hopp, få dig att känna dig värdelös. Låt dig inte luras av den onde som vill att du skall ge upp… Jesus står ständigt vid dig och kallar på dig: ”Kom, låt mig hjälpa dig!”
Den röst som säger: ”Det är försent, det går inte” Är inte en röst från himmelriket, en röst från himmelriket känner du igen med dess hoppfyllda budskap. Det är aldrig försent, Jesus räddar oss var dag.

Hur gör vi? Lär känna Gud! Gud pratar med oss genom skriften, bönen och i mässan! Mässa en gång varje vecka? Varför inte gå oftare, när du har möjlighet? Mässan är ett ypperligt tillfälle att lära känna Gud, mässan firas tillsammans med himmelriket åt Guds ära. Mässan är den stund då Jesus offrar sig för dig och låter dig ta emot honom i all sin härlighet, det slaktade lammet för våra synder. Gud stiger in i porten du öppnar och helar dig, ger dig kraft att uppnå helighet, ditt mål i livet. Därför rekommenderar kyrkan mässan minst en gång i veckan, håll porten öppen till Herren!

Använd dig av sakramenten, de är där för att hjälpa dig uppnå helighet. Det är genom dem du kommunicerar med Gud och lär känna hans nåd, barmhärtighet och kärlek. De nådegåvor Kristi kropp, kyrkan, vill ge dig är många. Öppna ditt hjärta för att ta emot Guds sakrament, de är där för att hjälpa vår innersta längtan att lära känna Gud.

Jag tänker avsluta denna text med två citat från bibeln:
”Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner” Johannes 12, 35-36
”Ni är världens ljus” Matteus 5, 14