Alltfler egyptier konverterar till Kristendomen

Situationen för de koptiska kristna i Egypten har förbättrats sedan Muslimska brödraskapet störtades av militären 2013 och antalet konversioner från islam till den koptiska kyrkan ökar, enligt en rapport på det latinska patriarkatets i Jerusalem hemsida.
”Organisationer i nära förbindelse med kristna i Orienten och kopterna själva uppger att antalet konversioner stadigt växer”, heter det vidare i rapporten, ”men sifferuppgifter är svåra att bedöma eftersom den som konverterar kan vänta sig rättsliga påföljder, eller döden, om vederbörandes konversion kommer i öppen dag.”
”Det inte den politiska makten som förtrycker oss, utan släkten direkt”, sade en som nyligen konverterat. ”Om en muslim konverterar, kan hans familj eller grannar klå upp honom eller till och med döda honom, då konversion likställs med förräderi.”
The koptiska ortodoxa kyrkan, vars förbindelse med Heliga stolen upphörde efter kyrkomötet i Chalcedon 451 har runt 9 miljoner medlemmar. Den koptiska katolska kyrkan, som står i full gemenskap med Heliga stolen, har uppskattningsvis 162 000 medlemmar.