Hej alla Confessiones-läsare!

Jag har varit upptagen i katolska kyrkans fulla gemenskap i ett år nu och tänkte uttrycka lite hur det har varit genom en bild.

Tänk dig att du målar en vitsippa. Varje vackert blomblad du försöker måla kommer formas till en liten ögla kring ståndare och pistiller. Blombladet symboliserar mitt liv och mina livsöden, för varje gång jag försöker skapa något vackert kommer jag utan att vilja det avlägsna mig från det fruktbara, som är Gud. Bikten är det som gör blombladet ögleformat och skapar därmed något vackert och helt av mitt eget arbete. I blommans mitt vilar eukaristin med som bär frukt i mig. Att återvända dit i mässa och bön kan kännas som en omväg och ibland vara en hård kamp mot min vilja. Men inte allt för sällan slås jag av hur bönen ger mig en frid och en omvändelse av vilja som jag inte ens förstått att jag saknade.

Att gå den katolska vägen är att bära sitt kors. Men ingen annan stans har jag funnit sammma fullkomliga skönhet och kärlek.

Ung, gammal och mittemellan, vi är kallade till helighet. Studerande, arbetslös och arbetande, vi är kallade till helighet. Syndare, vi är kallade till helighet.

Vad är denna djupa kallelse till helighet som bor i oss alla? Det är att efterlikna Guds avbild, som vi är skapade till att göra. Det är att älska som han älskar oss. Att vara perfekt såsom Gud i himmelen är perfekt.

När Johannes Paulus II utmanade alla kristna till helighet var detta inget skämt, det var inget ouppnåeligt. Vad han berättade om var varenda människas yttersta sanning, mening och hjärtas väg. Han beskrev den realitet som vår kropp och själ är kallad till, helighet. Hör ni ropet? Helighet. Detta är en realitet nu och inte sen. Detta är en sanning som ständigt kallar, inte något som vi ska skjuta fram tills vi blir redo. Nej, vi börjar just nu, idag, i den omgivning som vi befinner oss i.

Även jag som ständigt syndar? Vi syndar allihop på ett eller annat sätt. Alla har vi en akilleshäl som satan ständigt försöker utnyttja. Satans uppgift är att tömma dig på hopp, få dig att känna dig värdelös. Låt dig inte luras av den onde som vill att du skall ge upp… Jesus står ständigt vid dig och kallar på dig: ”Kom, låt mig hjälpa dig!”
Den röst som säger: ”Det är försent, det går inte” Är inte en röst från himmelriket, en röst från himmelriket känner du igen med dess hoppfyllda budskap. Det är aldrig försent, Jesus räddar oss var dag.

Hur gör vi? Lär känna Gud! Gud pratar med oss genom skriften, bönen och i mässan! Mässa en gång varje vecka? Varför inte gå oftare, när du har möjlighet? Mässan är ett ypperligt tillfälle att lära känna Gud, mässan firas tillsammans med himmelriket åt Guds ära. Mässan är den stund då Jesus offrar sig för dig och låter dig ta emot honom i all sin härlighet, det slaktade lammet för våra synder. Gud stiger in i porten du öppnar och helar dig, ger dig kraft att uppnå helighet, ditt mål i livet. Därför rekommenderar kyrkan mässan minst en gång i veckan, håll porten öppen till Herren!

Använd dig av sakramenten, de är där för att hjälpa dig uppnå helighet. Det är genom dem du kommunicerar med Gud och lär känna hans nåd, barmhärtighet och kärlek. De nådegåvor Kristi kropp, kyrkan, vill ge dig är många. Öppna ditt hjärta för att ta emot Guds sakrament, de är där för att hjälpa vår innersta längtan att lära känna Gud.

Jag tänker avsluta denna text med två citat från bibeln:
”Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner” Johannes 12, 35-36
”Ni är världens ljus” Matteus 5, 14
Situationen för de koptiska kristna i Egypten har förbättrats sedan Muslimska brödraskapet störtades av militären 2013 och antalet konversioner från islam till den koptiska kyrkan ökar, enligt en rapport på det latinska patriarkatets i Jerusalem hemsida.
”Organisationer i nära förbindelse med kristna i Orienten och kopterna själva uppger att antalet konversioner stadigt växer”, heter det vidare i rapporten, ”men sifferuppgifter är svåra att bedöma eftersom den som konverterar kan vänta sig rättsliga påföljder, eller döden, om vederbörandes konversion kommer i öppen dag.”
”Det inte den politiska makten som förtrycker oss, utan släkten direkt”, sade en som nyligen konverterat. ”Om en muslim konverterar, kan hans familj eller grannar klå upp honom eller till och med döda honom, då konversion likställs med förräderi.”
The koptiska ortodoxa kyrkan, vars förbindelse med Heliga stolen upphörde efter kyrkomötet i Chalcedon 451 har runt 9 miljoner medlemmar. Den koptiska katolska kyrkan, som står i full gemenskap med Heliga stolen, har uppskattningsvis 162 000 medlemmar.

Jag fick ett samtal under början veckan, där rösten i luren sade någonting i stil med "Paula, jag har en idé". Därefter började ett ihärdigt arbete med att väcka uppmärksamhet kring de ondskefulla övergreppen som sker mot kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien. Vi startade bland annat en namninsamling "Höj en modig röst i världen" på change.org och uppmanade familj och vänner att ta selfies med "nun" tecknet för visa sitt stöd och solidaritet med de förföljda "nasaréer". Birgitta Gelotte lyckades även få "A demand for action" grundaren Nuri Kino att skicka en hälsning till alla som skrivit under uppropet: "Tack och hälsa att vi är imponerade av dem som lägger ner tid på att skicka öppet brev till vår regering."

När 1000 personer signerade listan rapporterade tidningen "Världen idag" om initiativet: "Sveriges unga katoliker, SUK, ber i ett öppet brev till regeringen att politikerna ska höja rösten för de kristna minoriteterna i Irak och Syrien"

På morgonen idag nådde vi 2000 underskrifter! Ett mail med en länk till de modiga rösterna har skickats till både statsministern och vår utrikesminister med en vädjan om att de ska uttala sig mot IS. Birgitta Gelottes oförtrutna arbete har även lett till att Göran Hägglund i sitt sommartal idag sade att man måste sträva efter att "stoppa folkmorden på minoriteterna". 

Bara några dagar har gått sedan uppropet startades, men sedan dess har världen fått upp ögonen för det extrema lidandet som pågår, förhoppningsvis kommer det att leda till konkreta åtgärder där de kristna äntligen får en "safe haven", en plats att kalla sitt eget på Nineveslätten. Tills dess går våra böner till dem som har flytt sina hem, blivit rånade på sin historia - helt bortslitna från sina rötter.Majid Aziza
[Lebanese daily] An-Nahar
July 24, 2014

Expelled, we leave our city of Mosul, humiliated by the followers of the new Islam. We leave it for the first time in History. And, while leaving, we thank our neighbors, the neighbors whom we thought would protect us, as they used to do [in the past], [thinking] that they would rise up against the fury of these 21st-century criminals by telling them that we are the authentic children of this city, and that we are its founders.

We used to reassure ourselves by telling ourselves that we could count on them, brave brothers who would show of which kind of material they were made. But they abandoned us, letting us be taken outside the city, towards the unknown. They closed their eyes, while we left behind our history, the graves of our ancestors, our houses, our property, and all that was dear to our heart. They abandoned us, while we said farewell to our neighborhoods, to the Jonah Mosque

Goodbye as well to the archbishopric, to the Maskinta church, and that of Ain Kibrit... Goodbye to all of you! We will no longer be there for your feasts, and ceremonies, marriages and funerals.

Goodbye to our kin buried in Mosul. We leave you, chased from our city. May they forgive us if we can no longer come to their graves on holy days. Goodbye to the remains of my grandfather Elias, of my paternal uncle - Fr. Mikhail -, to my maternal uncles Ibrahim and Mikhail Haddad, from whom I got the passion for journalism, goodbye to my paternal uncle Estefan Aziza, the first martyr of the family, goodbye to the Convent of Saint George, goodbye to the city bridges, to its walls, to its playing fields, to its university, to its cultural center.

Forgive us, dear friends, brethren, noble children of our city. Forgive us for our negligence. If we must fail in our duties toward you, the fact remains that we lived there together for hundreds, rather, thousands of years, building up Mosul with the sweat of our brow.

And today, you view us from afar, while we are chased away, humiliated in the eyes of all. The furious murderers of the Daesh [ISIS] expelled us from our houses and from our city. Goodbye to you all! And thank you. We leave, compelled and under duress, a land that we had sustained with our own blood.

Artikeln finns publicerad på franska här.
Martin Scorseses nya film"Silence" med Liam Neeson och spiderman stjärnan Andrew Garfield i rollerna utspelar sig i Japan år 1638. Filmen bygger på en bok om en jesuitpräst som reser till Japan för att missionera. Den alltid glada fader James Martin har kallats in för att träna huvudrollsinnehavaren Garfield i hur man agerar som jesuit. Produktionen beräknas vara klar 2015, redaktionen väntar med spänning på premiären. 

Relaterade inlägg: 
My life with the Saints - F. James Martin
The wolf of Wall Street