Nunnor och barn bortförda av ISIS

På bild, en av ISIS ledare: Shakir Wahiyib
Enligt vad Caritas i Essen uppger har i den irakiska staden Mosul de två sista kvarblivna ordenssystrarna bortförts. Tillsammans med tre föräldralösa barn har de förts bort från ett barnhem nära katedralen, berättade den för Irak ansvarige i Caritas, Rudi Löffelsend, i söndags i Essen. Som källa uppgavs syrisk-katolska präster på platsen. Ordenssystrarna hade stannat kvar hela tiden för att inte lämna barnen. Caritas i Essen är den enda tyska Caritas-organisation som är engagerad i Irak.
Under tiden återvänder enligt Löffelsend allt flera kristna till staden Karakosch, som tidigare utsatts för tung artillerield av radikala sunnitiska ISIS-förband. Då hade nästan 40 000 kristna flytt.
Den kurdiska regeringen och kristna organisationer har ställt bussar till förfogande för att möjliggöra ett återvändande, sade Löffelsend efter ett telefonsamtal med ärkebiskopen av Mosul, Yohanna Mouche, som stannat kvar i Karakosch. Särskilt från Erbil kom flyktingarna tillbaka, även om det vid den tiden inte fanns tillgång till elektricitet och vatten i Karakosch.
En stor del av de kristna som finns i Karakosch är flyktingar, som redan för några år sedan kommit dit från centrala och södra Irak. Men också de sista kristna i Mossul, som flydde först för några veckor sedan, hör hit.