Ska omgifta få ta emot den heliga kommunionen?


Igår offentliggjordes familjesynodens arbetsdokument Instrumentum laboris”. Den består av 80 sidor och behandlar bl.a. frågor som synen på preventivmedel, samboskap, kommunion för frånskilda omgifta, annulleringsprocesser och samkönade relationer. Tanken är att dokumentet ska utgöra ett förberedelsematerial och diskussionsunderlag för deltagarna i synoden, som kommer att pågå under två veckor med början den 5 oktober 2014. Runt 300 biskopar, men även ett antal katolska lekmän och lekkvinnor, från hela världen kommer att delta i synoden. Katolikerna i de nordiska länderna företräds vid synoden i höst av biskop Anders Arborelius från Stockholm.