Präst bortförd av kinesiska myndigheter

Den apostoliske administratorn för provinsen Yujiang, fader John Peng Weizhao, arresterades i slutet av maj månad. En kyrklig källa i Kina har med stor bitterhet konstaterat att ”de försöker eliminera alla biskopskandidater för den underjordiska kyrkan genom att avlägsna alla unga ledare”.
UCA News rapporterar att prästen hämtats av polisen och representanter för ”Byrån för religiösa angelägenheter” i Fuzhou den 30 maj. Sedan dess har varken hans församlingsbor eller hans vänner hört ett enda ord om varthän han blivit förd. Personal från ”Byrån för religiösa angelägenheter”, som också deltog i arresteringen, säger sig inget veta, men att han fängslats på order av dess provinsmyndighet, inte det lokala kontoret.
Fader Peng är i 40-årsåldern och har varit apostolisk administrator sedan 2012. Noteras bör att Yujiang var ett underjordiskt stift tills nyligen, under ledning av den åldrige monsignore Thomas Zeng Jingmu, som tillbringat 23 år i fängelse för sin tro och sin trohet mot påven.
I samband med den kinesiska regeringens omstrukturering av kyrkans stiftsindelning har Yujiang, som är ett av fem stift i Jiangxi, inkorporerats i ett enda stift, Nanchang, under ledning av den officielle biskopen John Li Suguang. Denne har en tvetydig relation till Heliga stolen: han har deltagit i illegala vigningar och verkar mera lyhörd för direktiven från det ”Patriotiska Sällskapet”, vilket inte var fallet med fader Peng, som formats och utbildats i den underjordiska kyrkan.
Katolikerna i Jiangzi, som uppgår till åtminstone 100 000, har varit mera benägna att följa fader Peng än biskopen. Det är sannolikt därför ”Byrån för religiösa angelägenheter” ingripit och ”anvisat” den apostoliske administratorn att träda tillbaka och lämna över makten och handlingsfriheten till den ”patriotiske” biskopen, eller någon mera lydig mot kommunistpartiet.
Det ”Patriotiska sällskapet” och ”Byrån för religiösa angelägenheter” har i åratal drivit en kampanj för att förhindra valet av en underjordisk biskop, genom att arrestera flera apostoliska administratorer eller hota dem med tortyr.
Det finns många exempel på biskopskandidater tillhörande den underjordiska kyrkan som arresterats och i vissa fall misshandlats för att få dem att ta avstånd från påven.
Eliminerandet av lämpliga biskopskandidater från den underjordiska kyrkan lämnar fältet öppet för kandidater som är mera timida och undergivna, till synes ”patriotiska” men i själva verket ”opportunistiska”, enligt Benedictus XVI. Detta modus operandi förordas av ledarna för den officiella kinesiska kyrkan, som leds av ordföranden i biskopskollegiet, monsignore Joseph Ma Yinglin, en exkommunicerad biskop, och monsignore Johan Fan Xinyao, ordförande för ”Patriotiska sällskapet”, vars målsättning är en kyrka oberoende av påven, något som är ”oförenligt med katolsk lära”, enligt ett brev från Benedictus XVI till katolikerna i Kina.