Katoliker och anglikaner i samverkan mot trafficking

Global freedom network är ett nytt projekt mellan den Katolska - och Anglikanska kyrkan, där organisationen ska arbeta för att utrota trafficking. De har redan en awesome hemsida som du kan besöka här.

”Jag tackar Gud för att vi, som i egenskap av lärjungar sänts för att hela en sårad värld, uthålligt och målmedvetet står enade mot detta allvarliga missförhållande” sade påven Franciskus till den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, vid deras möte i Vatikanen den 16 juni.

Global Freedom Network kan åstadkomma mycket rent praktiskt för att demolera det du så ofta betecknat som ett grovt brott mot mänskligheten”, sade ärkebiskopen till påven. ”Det är ett brott som det brådskar att få bukt med, en fråga om mänsklig värdighet, frihet och ett helt liv. Måtte Gud ge oss den beslutsamhet som behövs i vår samverkan”