Ekumeniskt möte 2025

Påven och patriarken siktar på Nicaea 2025Påve Franciskus och den ortodoxe patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel har kommit överens om att planera för ett ekumeniskt möte i Nicaea 2025, enligt AsiaNews.
Patriarken avslöjade att han och påven vill ”i arv efter oss till våra efterträdare förberedelser för att tillsammans fira det första verkligt ekumeniska mötet på 1700 år på den plats där trosbekännelsen först formulerades”.
Vid kyrkomötet i Nicaea 325 samlades över 300 biskopar och godkände det som kommit att kallas den nicaeanska trosbekännelsen.
Valet av Nicaea, i dag känt som Iznik i Turkiet, skedde i syfte att samla östkyrkan och västkyrkan på samma plats där det ursprungliga mötet ägde rum.