Vatikanen hedrar Charlie Chaplin "Although not a religious man, Chaplin captured something of the universal human heart" skriver the Catholic Herald. I klippet nedan förklarar Rome Report varför man valde just den bilden du ser till vänster, som frimärke: 
SVT sänder en dokumentär film om Dolores Hart. Dolores Hart, medverkade som ung Hollywoodstjärna i filmer med Elvis Presley, Montgomery Clift och Anthony Quinn. 1963, vid 23 års ålder, övergav hon plötsligt sin karriär för att bli nunna och går i kloster. Vad ledde fram till detta livsval? Här går hon själv igenom historien om sitt liv, i klostret Abbey of Regina Laudis i Betlehem, Connecticut. 

Man kan se dokumentären 4 dagar till på SVT - Play

BBC skriver att den dödsdömda sudanesiska kvinnan som konverterade till kristendomen har blivit frisläppt, efter internationella påtryckningar. Meriam säger i en intervju med BBC att hon är tacksam gentemot alla som hjälpte henne. Du kan se hela intervjun här.

När hon dömdes till döden i maj var det för avfall från den rätta tron och för att ha haft sex utanför äktenskapet eftersom hennes man är kristen (äktenskapet anses då inte vara giltig). Hon har nu sökt skydd hos USAs Ambassad i Khartoum. 


Igår offentliggjordes familjesynodens arbetsdokument Instrumentum laboris”. Den består av 80 sidor och behandlar bl.a. frågor som synen på preventivmedel, samboskap, kommunion för frånskilda omgifta, annulleringsprocesser och samkönade relationer. Tanken är att dokumentet ska utgöra ett förberedelsematerial och diskussionsunderlag för deltagarna i synoden, som kommer att pågå under två veckor med början den 5 oktober 2014. Runt 300 biskopar, men även ett antal katolska lekmän och lekkvinnor, från hela världen kommer att delta i synoden. Katolikerna i de nordiska länderna företräds vid synoden i höst av biskop Anders Arborelius från Stockholm. 

Assyrian International News Agency rapporterar att alla kristna i norra Irak (Mosul) tvingas sedan 10 juni till att betala skatt till ISIS.  The Christian post skriver om en kristen man som tvingades till att se på medan hans fru och dotter våldtogs brutalt av medlemmar till den militanta gruppen "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS), eftersom han inte hade råd att betala skatt till milisen. Mannen begick självmord förra helgen.


"In one instance, ISIS members entered the home of an Assyrian family in Mosul and demanded the poll tax (jizya). When the Assyrian family said they did not have the money, three ISIS members raped the mother and daughter in front of the husband and father. The husband and father was so traumatized that he committed suicide," 
Fyra kristna kvinnor sköts även ihjäl av milisen då de inte bar slöja. Man beräknar att ISIS idag består av ca. 10 000 "krigare" som vill införa Sharia lagar i Irak och Syrien. 
Global freedom network är ett nytt projekt mellan den Katolska - och Anglikanska kyrkan, där organisationen ska arbeta för att utrota trafficking. De har redan en awesome hemsida som du kan besöka här.

”Jag tackar Gud för att vi, som i egenskap av lärjungar sänts för att hela en sårad värld, uthålligt och målmedvetet står enade mot detta allvarliga missförhållande” sade påven Franciskus till den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, vid deras möte i Vatikanen den 16 juni.

Global Freedom Network kan åstadkomma mycket rent praktiskt för att demolera det du så ofta betecknat som ett grovt brott mot mänskligheten”, sade ärkebiskopen till påven. ”Det är ett brott som det brådskar att få bukt med, en fråga om mänsklig värdighet, frihet och ett helt liv. Måtte Gud ge oss den beslutsamhet som behövs i vår samverkan”

På vägen hem från besöket i Kalabrien lät påven Franciskus bilen stanna för att hälsa på italienare längs vägen. Sällskapet lyfter fram en sjuk pojke som påven lägger sin hand på och kysser. Man kan se ett filmat inslag på YouTube:

Den apostoliske administratorn för provinsen Yujiang, fader John Peng Weizhao, arresterades i slutet av maj månad. En kyrklig källa i Kina har med stor bitterhet konstaterat att ”de försöker eliminera alla biskopskandidater för den underjordiska kyrkan genom att avlägsna alla unga ledare”.
UCA News rapporterar att prästen hämtats av polisen och representanter för ”Byrån för religiösa angelägenheter” i Fuzhou den 30 maj. Sedan dess har varken hans församlingsbor eller hans vänner hört ett enda ord om varthän han blivit förd. Personal från ”Byrån för religiösa angelägenheter”, som också deltog i arresteringen, säger sig inget veta, men att han fängslats på order av dess provinsmyndighet, inte det lokala kontoret.
Fader Peng är i 40-årsåldern och har varit apostolisk administrator sedan 2012. Noteras bör att Yujiang var ett underjordiskt stift tills nyligen, under ledning av den åldrige monsignore Thomas Zeng Jingmu, som tillbringat 23 år i fängelse för sin tro och sin trohet mot påven.
I samband med den kinesiska regeringens omstrukturering av kyrkans stiftsindelning har Yujiang, som är ett av fem stift i Jiangxi, inkorporerats i ett enda stift, Nanchang, under ledning av den officielle biskopen John Li Suguang. Denne har en tvetydig relation till Heliga stolen: han har deltagit i illegala vigningar och verkar mera lyhörd för direktiven från det ”Patriotiska Sällskapet”, vilket inte var fallet med fader Peng, som formats och utbildats i den underjordiska kyrkan.
Katolikerna i Jiangzi, som uppgår till åtminstone 100 000, har varit mera benägna att följa fader Peng än biskopen. Det är sannolikt därför ”Byrån för religiösa angelägenheter” ingripit och ”anvisat” den apostoliske administratorn att träda tillbaka och lämna över makten och handlingsfriheten till den ”patriotiske” biskopen, eller någon mera lydig mot kommunistpartiet.
Det ”Patriotiska sällskapet” och ”Byrån för religiösa angelägenheter” har i åratal drivit en kampanj för att förhindra valet av en underjordisk biskop, genom att arrestera flera apostoliska administratorer eller hota dem med tortyr.
Det finns många exempel på biskopskandidater tillhörande den underjordiska kyrkan som arresterats och i vissa fall misshandlats för att få dem att ta avstånd från påven.
Eliminerandet av lämpliga biskopskandidater från den underjordiska kyrkan lämnar fältet öppet för kandidater som är mera timida och undergivna, till synes ”patriotiska” men i själva verket ”opportunistiska”, enligt Benedictus XVI. Detta modus operandi förordas av ledarna för den officiella kinesiska kyrkan, som leds av ordföranden i biskopskollegiet, monsignore Joseph Ma Yinglin, en exkommunicerad biskop, och monsignore Johan Fan Xinyao, ordförande för ”Patriotiska sällskapet”, vars målsättning är en kyrka oberoende av påven, något som är ”oförenligt med katolsk lära”, enligt ett brev från Benedictus XVI till katolikerna i Kina.

Ett relativt nytt fenomen i Sverige är tiggare som sitter på papperskartonger längst gatorna i de större städerna. Det finns något provocerande i det. Det man tidigare enbart fick erfara när man semestrade i varmare breddgrader, blir plötsligt väldigt närvarande och inskränkande mitt i vardagen. Det går inte längre att resa hem.

Har vi någon skyldighet att hjälpa dem?

I KPNs fantastiska bok “Krisma, tankar på livets väg” hittar du den katolska socialläran kort sammanfattat. Där står det bland annat 
“Om enskilda eller grupper inte kan tillgodose sina egna behov, har samhället skyldighet att ingripa”. 
Men tänk om man inte vill att samhället ska ingripa? Måste vi som medborgare betala för att någon eller några inte kan ta hand om sig själva? Dessa tankar är långt ifrån främmande när man diskuterar utländska tiggares situation i Sverige. Det verkar finnas ett slags motstånd mot deras existens. De haglar in teorier som misstänkliggör syftet med tiggeriet och man är snabb med att beklaga sig över att de ofta är otacksamma när man väl har skänkt en slant.

Många anser att de blir lurade på pengar när de släpper ner några mynt i en smutsig kopp, för det är ju bara de riktigt, riktigt... riktigt fattiga som förtjänar mynten som trasslar i fickan. När man väl har skänkt en slant väntar man med spänning på ett ödmjukt tack i gengäld. Naturligtvis blir man besviken när man blir ombedd att ge ännu mer. Dorothy Day, en kvinna som du kan läsa om här, sade att det finns två saker man bör känna till om de fattiga “De tenderar att stinka och de är otacksamma”. Hon tillbringade sitt liv åt att tjäna dem.

Påven ställde en viktig fråga under sitt besök till ett sjukhus tillägnad den helige Franciskus av Assisi förra året (24/7/13):
“I Evangeliet, finner vi liknelsen om den gode samariten, som talar om en man som har blivit överfallen och lämnat halv döende på sidan av vägen. Människor passerar förbi och tittar på honom. Men de stannar inte, de fortsätter bara på sin resa, likgiltiga. Det angår inte dem! Hur ofta säger vi: Det är inte mitt problem! Hur ofta vänder vi om och låtsas inte se!”.
Går du förbi tiggaren helt oberörd? Förmodligen inte. Inte alla kan ge bort all sin materiella rikedom likt den helige Franciskus av Assisi, eller sitta vid de fattiga som den saliga moder Teresa. Det viktiga är nog att inte likgiltigt gå förbi eller tillåta sig känna irritation och avsky gentemot dem. Du kanske är kallad till att be för den gamle mannen med den utsträckta handen?

Under sitt tal till representanter från Fn:s Livsmedels och jordbruksorganisation (6/20/13) sade påven: 

“Vi måste finna ett sätt som gör det möjligt för alla att kunna njuta av jordens frukter. Och då inte bara genom att sluta klyftan mellan de rika och de som får nöja sig med smulorna som faller från bordet, utan framför allt genom att kräva rättvisa och respekt för alla människor”.

Påven och patriarken siktar på Nicaea 2025Påve Franciskus och den ortodoxe patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel har kommit överens om att planera för ett ekumeniskt möte i Nicaea 2025, enligt AsiaNews.
Patriarken avslöjade att han och påven vill ”i arv efter oss till våra efterträdare förberedelser för att tillsammans fira det första verkligt ekumeniska mötet på 1700 år på den plats där trosbekännelsen först formulerades”.
Vid kyrkomötet i Nicaea 325 samlades över 300 biskopar och godkände det som kommit att kallas den nicaeanska trosbekännelsen.
Valet av Nicaea, i dag känt som Iznik i Turkiet, skedde i syfte att samla östkyrkan och västkyrkan på samma plats där det ursprungliga mötet ägde rum.