Tillber katoliker jungfru Maria?

Jag kan inte förstå hur den här myten fortfarande lever? Nej, katoliker avgudar inte den heliga moder Maria! Katoliker tillber endast den heliga Treenigheten - Fadern, Sonen & den heliga Anden. Vi har inga andra Gudar än den enda sanna Guden. 

Den katolska kyrkan ärar och hedrar däremot vår heliga Moder, som vi även betraktar vara den nya Eva. I Luk 1:26-27 kan vi läsa om hur den första personen i Treenigheten, Fadern, skickar sin ängel till henne
"I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.” 

Vidare, Luk 1:35, finner vi den andra och tredje personen i den heliga Treenigheten: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.”

I den stund hon säger ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” blir den heliga Treenigheten närvarande inte bara andligt utan fysiskt inom henne. Förstår ni hur stort det här är? 

Många av våra trosfränder väljer att betrakta jungfru Maria som en helt vanlig kvinna som ”bara” födde vår Herre och Skapare Jesus Kristus. Men hallå? Va? "Bara"? 

Många förstår inte varför kyrkan ärar och hedrar henne. Vi älskar jungfru Maria väldigt mycket och ja vi ger henne en gigantisk plats i våra hem, just pga. av att vår Herre och Skapare själv gav henne den vackra tronen som världens drottning. 
  
När vi ber är det väldigt tydligt att vi inte tillber vår Moder utan vi ber om hennes förböner.
"Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.
Amen."

För att sammanfatta det hela så tillber katoliker endast den allra heliga Treenigheten, Gud själv. Det är väldigt tydligt när man ser till den enkla bönen som Jesus Kristus gav oss:   


”Fader vår, som är i himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd, giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.”