Påven grät över korsfästna kristna i Syrien

Påve Franciskus berättade under sin predikan under mässan på fredagsmorgonen att han grät när han fick se bilderna på kristna som nyligen avrättats genom korsfästning i Syrien. Idag är det fortfarande människor som dödar i Guds namn och fortfarande idag är det kristna, som likt apostlarna, är glada över bli dömda  till den ära att lida vanära för Kristi skull sade påven.

Jag grät när jag såg i media, de fotografier, på de kristna som blev korsfästa i ett särskilt ickekristet land sade han till de åhörare som kommit till mässan enligt Vatikanradion. I slutet av april började det dyka upp bilder i media som beskrevs som korsfästelser i Syrien.

Nyheterna kunde dock inte bekräfta om de korsfästna dött av det hela eller om de var kristna. Påven sade även att det idag är för många som förföljs för sin tro: I vissa länder blir man fängslad om man äger en Bibel, medan i andra så blir man bötfälld över att ha ett kors runt halsen. Men deras hjärtan är glada.

Under mässans läsningar lästes det i Apostlagärningarna 5:34-42 om hur medlemmar ur Sanhedrin, det religiösa rådet, diskuterar hur de skall hantera de lärjungar som fortsatte att predika om Jesus.  Bibeln berättar att man förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem.

Påven berättade att medlemmarna av Sanhedrin hade den religiösa makten över folket men att Jesus beskrev dem som att de tyngde ner folket med förtryckande bördor.

De var avundsjuka på Jesus och att folk följde honom. Påven tillade: De kunde inte tolerera Jesu mildhet, kunde inte tolerera Evangeliets mildhet och de kunde inte tolerera kärlek.

Påven sade att tillskillnad mot Sanhedrin, brydde sig inte Jesus om hur många som följde honom -Det slog Honom aldrig att räkna hur många som följde honom. Utan Han talade, Han predikade, Han älskade och vandrade tillsammans med människor mild och ödmjuk.