Myten om katolska kyrkans oändliga rikedom!


“There are not one hundred people in the United States who hate The Catholic Church, but there are millions who hate what they wrongly perceive the Catholic Church to be.”
Fulton J. Sheen
I denna miniserie av texter ska jag försöka tydliggöra vissa simpla saker som många har missuppfattningar om, när det kommer till den heliga katolska och apostoliska kyrkan. Jag ska försöka hålla texterna korta och tydliga. Förhoppningsvis kommer denna miniserie bidra till att fler får kött på benen och kan svara tillbaka när de får möta fördomar om katolska kyrkan!

Den första myten som vi kommer att titta närmare på är:

Myt nr. 1 – Katolska kyrkan är otroligt rik!

Många tror att den katolska kyrkan är otroligt rik och har massa pengar liggande på banken. Visst, om man skulle addera alla kyrkans byggnader, mark, konstverk, statyer, bankkonton o.s.v. då får man förmodligen en stor mängd pengar. Men kom också ihåg att kyrkan består utav en miljard människor dvs. 1 av 7 på jorden är katoliker. Skulle varje människa ge en krona skulle man få ihop en otroligt hög summa pengar.
Här har vi ett litet problem, kyrkan kontrollerar nämligen inte allt. Påven kan inte skriva en check på fem miljoner kronor och säga: ”Här och gå köp det där konstverket åt mig!” Självklart skulle kyrkan kunna sälja alla sina kyrkor, sjukhus och skolor och lägga in pengarna på ett privat bankkonto, men frågan blir då hur ska den göra det arbete som Gud utlovat av henne?

Det är skillnad på att samla tillgångar, fonder och stipendier på ett konto som man inte kan röra hur som helst, samt att ha pengar för dagligt bruk som används för att vårda sjuka, fattiga samt till att rädda själar! Många besökare i Vatikanen kanske tänker: ”Oj, kolla hur rik kyrkan är! Det är bara en stor synd att ha så mycket och inte sälja och ge pengarna till de fattiga”. Problemet blir bara hur man skall sälja exempelvis tak- och väggmålningarna av Michelangelo? Ska man gå runt med ett stämjärn och hacka bort väggen för att sedan lägga det på auktion? Vem skulle köpa något sådant? Hur ska man kunna lägga en prissumma på något sådant?
 
Om man besöker exempelvis Wikianswer och ställer frågan ”Hur mycket är värdet på Sixtinska kapellet?” då kommer du få svaret ”Sixtinska kapellet är ovärderlig, det finns inga pengar i världen som kan betala för Sixtinska kapellet”. För några år sedan ville franska staten få palatset i Versailles försäkrat. Många försäkringsbolag tittade på palatset och kom fram till att det är inte försäkringsbart och dess värde är noll! Och likadant är det med Vatikanens alla skatter. För om bara en mikrodel av dessa skulle gå sönder så skulle det kosta mer pengar än vad det finns i världen. Betyder detta att Frankrike och Vatikanen är oändligt rika? Nej, naturligtvis inte! Samtliga av världens länder med världskulturarv lider av samma problem och det är inte ett specifikt problem för Vatikanen.

Vatikanen förlorar i själva verket flera miljoner kronor för att kunna bevara de väldigt vackra konstverken. Bara det Sixtinska kapellet kostar flera miljoner kronor för att bevara på grund av alla besökare vilket påverkar fuktigheten och syreshalten i rummet samt allt regnvatten som tränger igenom väggarna bara för att nämna något. De konstskatter och byggnader som Vatikanen äger är del utav Världens kulturarv, snarare än kyrkans leksaker, som de kan göra hur de vill med. Dessa konstskatter används dessutom för att samla in pengar till välgörenhet genom biljettinträde och turism.

Låt oss jämföra Vatikanen, som är ett eget land, med andra institutioner. Vatikanens bank fick in $117,2 miljoner år 2012 förväntade man att under 2013 den summan sjunka! Samtidigt som Harvard University (som är ett universitet i USA) hade en budget på 4,2 miljarder! Man kan även jämföra dessa med andra länders budgetar vilka är bra mycket större. Jämför man med många andra riktigt små stater som Monaco, Luxemburg och Liechtenstein så är samtliga av dessa rikare än Vatikanen. Man är dock rikare än Andorra och San Marino. Problemet ligger dock i, som vi konstaterat tidigare, att Vatikanen är ett enda stort museum.

Snabbfakta om kyrkan, hon har:
  • · Ca 500 000 präster 
  • · Ca 300 000 diakoner 
  • · Ca 750 000 religiösa kvinnor (systrar) 
  • · Ca 400 000 missionärer 
  • · Ca 3,2 miljoner kateketer 
  • · Ca 71 500 dagis 
  • · Ca 44 000 grundskolor 
  • · Ca 3 100 000 universitets studenter 
  • · Ca 120 000 hälsovårdscentraler som t.ex. sjukhus, apotek, äldreboende, barnhem etc.
  • · 41 000 rehabiliteringscenter 
Dessa är en del av vad hela kyrkan har att erbjuda som kostar så otroligt mycket pengar!

Sammanfattningsvis så kan man säga att kyrkan har otroligt mycket pengar men alla dessa pengar behövs och spenderas ordentligt för att kyrkan ska kunna uppfylla sitt uppdrag här på jorden!

Här är en kort dokumentar om renoveringen av Sixtinska kapellet