Lär mig älska – Ren kärlek!

Lär mig älska Fader. De orden ekar i mitt inre, lär mig älska. Jag är vilsen, jag vill älska men mitt hjärta ser inte igenom den tjocka barriär jag har byggt under mina ungdomsår. Denna barriär är nu tydligare än någonsin, denna barriär som begränsar min förmåga att förstå, att känna och ge kärlek. Jag känner en tom grund i mig själv, det är något som fattas, jag fattas. Jag är inte jag. Det är som om barriären låst in mig, jag skriker men får inte ut några ljud.

I min ungdom fick jag genom omgivningen och samhället lära mig att kolla på pornografi och onanera. Det är bra för dig, trycks det in i dig av samhället. Begränsa inte dig, lev livet, var FRI! När jag tänker tillbaka på hur pornografi presenteras som en ljuv gåva som är till för att användas känner jag en djup sorg och besvikelse. Idag medveten om dess fängslande, förstörande och förgiftande egenskaper blir jag arg över att ungdomar blir lurade in i detta fängelse.


Ett fängelse jag suttit i och som fortsätter att påverka mig trots att jag inte vill ha med det att göra. Att tro att pornografi inte påverkar dig är falskt. I ditt medvetna och i ditt undermedvetna tränger bilder in som strider mot den rena kärleken som Gud önskar oss. En kärlek som Gud gav oss när han korsfästes för oss och som han fortsätter att ge i Eukaristin. En kärlek där givande är A och O. Man tar inte kärlek, den skänks oss. All kärlek har vi fått och ingen skall vi äga.Matt. 5:48 ”Var fullkomliga, så som Er fader i himmelen är fullkomlig.” 

Vi skall älska såsom Fadern älskar oss. Vårt mål är att bli fullkomliga så att vi närmar oss Honom. Vår kärlek måste vara givande precis som Guds kärlek till oss. Att kolla på pornografi är att kasta svart färg på en vacker tavla, det strider mot våra värderingar. Det är en handling som smutsar ner gåvan Fadern gett oss för att ta beslag på den själv och utnyttja den på fel sätt, för sitt eget behag. Man begränsar sin förmåga att älska, då man går emot kärlekens natur genom att egoistiskt använda en gåva som är skapad för att ges. Genom pornografi låter du ditt undermedvetna skapa en bild av kärlek som inte stämmer överens med Faderns. Även om du medvetet inte vill så ger dina medvetna handlingar denna bild till ditt undermedvetna. Ditt undermedvetna lyssnar inte på ditt förnuft utan skapar sin uppfattning utifrån dina medvetna handlingar genom sinnesintryck. För att verkligen kunna älska ska det inte finnas oenigheter inom dig själv utan det ska vara en fullkomlig kärlek som flödar från en springande källa från både kropp och själ. Pornografi leder en ifrån den kärlek Gud har i avsikt för oss, vi tror inte längre på den rena och sanna kärleken och därmed minskar även tron på kärleken fadern ger oss. Vad som blir kvar är en kropp som är skapad för att älska och älskas men som varken vet vad det innebär att älska eller att älskas.


Denna djupa dal pornografi leder oss in i är den största anledningen till varför pornografi inte kan ge oss fullkomlighet och därmed är fel. Kollar vi på pornografi kan man inte längre stå för en stor del av våra kristna värderingar, dvs. om man inte ljuger för sig själv.  


Under världsungdomsdagarna i Spanien träffade jag en kvinna som har kommit till att bli kvinnan i mitt liv. Med hjälp av henne upptäcker jag ständigt vilka brister pornografi skapat i mig och denna medvetenhet tillsammans med bön hjälper mig överkomma de lögner som byggts om kärlek inom mig. Sakta bryts kedjor som hållit mig fast, sakta börjar jag tydligare höra ekot i mitt hjärta som leder mig till kärlek i dess renaste form.

Den helige Johannes Paulus II ägnade större delen av sitt liv för att förstå den mänskliga kärleken som en spegling av källan till kärlek i dess renaste form, den heliga Treenigheten. Detta arbete utgjorde hans verk Kroppens teologi. Är ni intresserade över att fördjupa Er inom detta så viktiga verk vill jag rekommendera ”Till man och kvinna skapade Han dem – En introduktion till kroppens teologi" skriven av syster Sofie. Dominikansystern från Rögle lyckas vackert återge kärnan från Kroppens teologi, detta tror jag den helige Johannes Paulus II glatt håller med mig om.