Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar


Jesus befaller sina lärjungar i samband med sin uppstigning till himlen en sak:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:19-20)

Detta avslutar Matteusevangliet. Det är en väldigt stark symbolik. Jesu sista ord till sina lärjungar är alltså en befallning att missionera. Jesus beordrar inte bara de lärjungar som var på plats då detta. De lydde såklart vad Herren hade sagt till de att göra och apostlarna var verkligen över hela världen och spred glädjebuskapet: Anástasis! Herren är uppstånden!

Detta är lika mycket en befallning till var och en av oss. Herren kallar oss alla som bekänner Jesus som vår Herre att gå ut och gör alla folk till lärjungar. Jesus vill att Hans folk skall vara på offensiven och inte på defensiven.

På 1930-talet så byggde fransmännen Maginotlinjen som försvar gentemot tyskarna. Det var den mest moderna och imponerande försvarsanläggningen för sin tid bestående av mängder av befästningsfort. Man ansåg denna gigantiska försvarsanläggning vara ointaglig då betongen var tjockare och beväpningen var större än allt vad man innan sett. Det som man inte hade räknat med var tyskarnas taktik vilket bestod utav snabbhet och mobilitet. Maginotlinjen blev en värdelös betonghög 1940 när tyskarna attackerade.

Det som är sant i krigsföring är lika sant när det kommer till evangelisering. Jesus verkade förstå detta. Vi kan inte enbart sitta i våra kyrkor och tro att vi kommer att vinna slaget om själarna. Låt oss alltid vara på offensiven!