Den helige Josef - En förebild för oss


Sankt Josef är en mycket underlig och mystisk person. I bibeln står inte mycket om honom. Av detta följer att vi inte vet så mycket om Jungfru Marias brudgum.

Vi vet att Josef var av Davids släkt, och att han gifte med Maria. Enligt traditionen var han äldre än Maria och att han dog innan Kristus började sin offentliga verksamhet. Josef var inte en rik snickare. Han hade en plan för sitt liv. Han skulle vilja ha ett stilla och lugnt liv med sin familj. Han älskade Maria.

I enlighet med den judiska seden bodde Maria med sina föräldrar efter förlovningen, och inte med Josef. Efter ett års tid från förlovningen skulle vigseln ske. Plötsligt befann sig Josef i en svår situation: Maria hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande. Maria väntade barn, men det barnet var inte Josefs. Eftersom han älskade Maria, bestämde han sig för att i tysthet lämna Maria.

Först efter Guds ingripande ändrade han sig. Herrens ängel uppenbarade sig för honom i en dröm. Eftersom Josef trodde på Gud blev han Jesu beskyddare på jorden. Han trodde, trots att han inte visste och inte förstod Guds plan. Kanske förlitade han sig på att Gud skulle ta hand om Jesus. Men att detta skulle hända i hans liv hade han inte förväntat sig.

Josef gick till Betlehem med sin fru som var gravid. På vägen började hennes födslovärkar och han kunde inte hitta en ledig plats för henne och Guds barn föddes i en lada. Strax efter måste han fly till Egypten med sin familj. Tolv år senare letade Josef efter sin son Jesus i Jerusalem i tre dagar.

Det visade sig att hans liv blev svårare än han förväntat sig. Trots detta står inte ett ord i Evangelium om att han klagar på sitt öde. När vi tittar på sankt Josefs liv ser vi hur svårt det är förverkliga Guds vilja i vårt liv. 

Vad har Josef att säga oss idag?

- Kanske det att vi inte kan förstå Guds plan i vårt liv.
- Kanske det att vi alltid måste lita på Gud.
- Kanske det att bli man, far, brudgum, betyder att ha omsorg om sin familj, sina anhöriga. 


Man måste förstå att älska betyder att ge sig själv från dag till dag, ge sitt arbete, sitt skydd åt sina egna. En stor människa är inte den som kan tala vackert och mycket, men den som i tysthet kan göra det goda. Beskyddaren i den Heliga Familjen från Nasaret är beskyddaren av vårt kapell, på så sätt är han också beskyddaren av våra familjer, oss själva. Han visar oss, vad det betyder att älska Gud, vad det betyder att tjäna Gud.

Vi människor behöver bli lika Josef. Idag behöver vi människor som inte söker makt och ära, utan människor som hjälper andra.

Kära Syster och kära Bror, fundera lite över följande:
- Finns i mitt liv den stillhet som sankt Josef hade?
- Försöker jag hjälpa andra?
- Kan jag tjäna Gud och andra människor, särskilt dem som jag lever med och de som Gud ställer på min väg till himmelen?
- Orkar jag göra goda gärningar, har jag tid att älska eller att ge av mig själv?

Den helige Johannes Paulus II skrev om sankt Josef:

”Att Sankt Josef offrade hela sitt liv till Messias ankomst i sitt hem blir förståeligt enbart i ljuset av hans djupa inre liv, där han fick tröst och ledning…genom sitt inre liv kunde han också acceptera omständigheterna i förhållandet, ansvaret, familjebördan…där fick han också kraften att avstå från naturlig äktenskaplig kärlek som är familjens fundament.”

Till Sankt Josef kan vi ropa om hjälp, att hålla undan våra demoner. Idag behöver vi och våra familjer mer än någonsin denna hjälp.

Vi ber genom förbön till Sankt Josef om trons gåva för oss alla, och om sann kärlek i våra familjer. Vi ber för dem som har det svårt, som inte vet hur man ska leva när krisen kommer.