Kardinal Lehmann hälsar till alla katolska ungdomar i Sverige!


Den 15 mars besökte Kardinal Lehmann Newmaninstitutet – Sveriges katolska högskola för teologi, filosofi och kultur. Han är biskop i Mainz i Tyskland, och har varit ordförande för den tyska biskopskonferensen – nu var han i Uppsala för att föreläsa om teologen och jesuiten Karl Rahner som han en gång i tiden hade som lärare.

Efter föredraget hade vi möjligheten att be honom rikta en hälsning till Confessiones läsare. En hel intervju med Lehmann publiceras i nästa Signum (i slutet av april) – vi är djupt tacksamma för att Signum gav oss chansen att ställa vår fråga! Här kan ni läsa kardinalens ord till unga katoliker i Sverige:

”Jag har under min korta vistelse här i Sverige – det var mitt tredje besök på några årtionden – upplevt så mycket positiv optimism bland katolikerna. Det är mycket förvånande vad man – trots att man är en minoritet – egentligen kan åstadkomma. Kyrkan behöver unga människor som väcker liv i traditionen och kontinuiteten – där finns mycket vishet gömd! Varje generation måste uppleva traditionens fördelar, och förvissa sig om dess sanningar och sedan uttrycka dem i sina liv. Därför skulle jag vilja säga: Coraggio! [Italienska för ”mod!”, övers. anm.] Ni har all anledning att känna hopp och tillförsikt!”