Stilla veckan


Nu under Stilla veckan är det bra att fördjupa oss i vår tro och tänka extra mycket på att Jesus Kristus som offrade sig för vår skull. Stilla veckan är slutsträckan på vårt långa marathon av 40 dagars fasta och därför bör vi inte tappa fart nu när vi börjar se mål utan snarare öka våra ansträngningar att närma oss Gud och bygga upp en hållbar relation med Honom. Man kan likna det som att man tankar på bränsle under fastan för att kunna leva ett heligare liv i allmänhet. Detta betyder såklart att vi bör intensifiera vårt böneliv ytterligare, söka vad Gud försöker säga till en och även närma oss Kristus där Han finns - vilket är i Sakramenten.

Att fördjupa sig i vår tro är att förstå den. Ett tips kan vara att se Father Robert Barrons Catholicism-serie som på ett allomfattande och lärorikt sätt går igenom mängder av olika delar av vår tro och samtidigt visar på katolska kyrkans katolicitet, eller bredhet, genom bilder från hela världen.

Vi på Confessiones önskar er alla en välsignad stilla vecka!