De 3 heliga påskdagarna

Herrens död, begravning och uppståndelse 

Genom att fira påskens heliga tre dagar, Triduum sacrum, det vill säga Brudgummens död, begravning
och uppståndelse, vill kyrkan, hans Brud, göra hans övergång från denna världen till Fadern (Joh 13:1) närvarande och låta den gå i fullbordan. Påskfastan under de två första dagarna av detta Triduum skall hållas strikt. Kyrkan fastar enligt fornkyrklig sed därför att Brudgummen tagits ifrån henne. Långfredagen skall överallt iakttas som faste– och abstinensdag, och denna fasta bör lämpligen utsträckas också till påskaftonen, så att kyrkan med öppet och upplyft sinne kan nå fram till påskdagens glädje. SC, 110.

SKÄRTORSDAGEN  
Med mässan på skärtorsdagens kväll inleder kyrkan Triduum sacrum och vill ihågkomma den sista måltiden, när Herren Jesus älskade de sina om var här i världen intill det yttersta: i den att, då han blev förrådd, offrade han sin kropp och sitt blod under bröds och vins gestalter till Fadern och gav detta åt sina lärjungar till föda, med uppdraget till dem och deras efter följare att frambära samma offer till hans åminnelse. Allt skall göras för att understryka mysterierna i denna mässa: instiftelsen av eukaristin, instiftelsen av prästämbetet samt Herrens bud om broderlig kärlek. Allt detta skall beröras i homilian. (ur Ordo)

LÅNGFREDAGEN - HERRENS LIDANDE OCH DÖD  
På den dag då vart Påskalamm, Kristus, blev slaktat. ihågkommer kyrkan hur hon föddes ur Kristi sida nar han somnade i döden på korset. Hon betraktar sin Herres och Brudgums lidande, hyllar hans kors och ber for hela världens frälsning.

Långfredagen till åminnelse av Herrens lidande är obligatorisk botgöringsdag for hela Kyrkan, och den skall iakttas med fasta och abstinens. (ur Ordo)

PÅSKVAKAN
Påskvakan är kyrkoårets mest meningsladdade gudstjänst. Den har fyra huvuddelar: välsignelsen av och lovsången till påskljuset, ordgudstjänsten med bibelläsningar om hur Gud räddar sitt folk i gamla och nya förbundet, doplöfternas förnyelse och, om möjligt, dop, samt eukaristin. I vissa församlingar är det sed att efter gudstjänsten välsigna påskmaten och samlas till en agapemåltid. Gud, alltings Skapare, har i Kristi uppståndelse visat att han bestämt människan till evig glädje och gemenskap.

PÅSKDAGEN
Påskdagen är kyrkoårets förnämsta söndag och festernas fest.


Text hämtat från katolskakyrkan.se