Ukrainska katoliker flyr Krim

Dagen skriver att representanter för kyrkan och präster har förhörts och avkrävts lojalitet mot den nya regimen. De anklagas för att vara "Vatikanens agenter" och för att "främja extremism och underblåsa orosstämningar". Den grekiskkatolska minoriteten känner sig väldigt hotad, alltfler säljer sina bostäder och flyttar från halvön. Kyrkans anställda har hotats med fängelse och mottagit anonyma telefonsamtal och lappar med hot.
I sydvästra Ukraina har det skett flera attacker mot grekiskkatolska kyrkor, bland annat brändes ett kloster ner till grunden.