Ta hand om era barn - Påven

Påven Franciskus valde att under onsdagens audiens tala om honom ”som förtjänar all vår tacksamhet och hängivenhet”, han som vakade över den heliga Jungfrun och Jesusbarnet. Att vara beskyddare kännetecknar den helige Josef, och hans uppdrag.

För ett år sedan firade påven Franciskus sin första offentliga mässa efter valet till påve, och då talade han just om Josefs uppdrag att beskydda. Idag tog han Josef som modell för läraren, som uppfostrar Jesus och följer honom i hans tillväxt "i vishet, ålder och nåd" (Luk 2:52).

Vishet, ålder och nåd – dessa tre stod i fokus då påven påminde om hur Josef först och främst såg till att Jesus fick en skyddad barndom. Han flyr med familjen till Egypten undan hotet av Herodes, och hur han sedan lärde honom snickaryrket.

Vidare visdom. ”Visdomen är förknippad med gudsfruktan, lär oss skrifterna”, sa påven. ”Att frukta betyder inte att vara rädd utan att ha respekt för det heliga. Josef var Jesu exempel och lärare av denna visdom... Gud Fader tog Josefs hjälp för att hans Son skulle bli full av visdom.”

Slutligen nådens dimension. Här var säkerligen Josefs inverkan mer begränsad”, sa påven, ”men det vore ett stort misstag att tro att en far och en mor inte kan göra något för att fostra sina barn att växa i Guds nåd.

Josef som var en ”rättfärdig man” (Mat 1,19) uppfostrade främst Jesus med sitt exempel. Hans pedagogiska arbete bestod i att hjälpa den Helige Anden agera i Jesu liv och hjärta, som en förebild för tillbedjan, tro, accepterande av Guds vilja och hans plan. Josef vet att frälsningen inte kommer ur att man lyder lagen, utan genom Guds nåd, och hans kärlek och trofasthet.

Påven sa att Josefs unika uppdrag är en förebild för alla lärare, och i synnerhet för alla fäder, och han anförtrodde Josef kyrkans föräldrar, präster och lärare.
"Ta hand om era barn" - sa påven till fäderna - "de behöver er. Precis som den helige Josef var nära Jesus i hans fysiska, psykiska och andliga tillväxt, måste även ni beskydda deras tillväxt i ålder, visdom och nåd.”