Påven pratade om frestelser

Buongiorno, sa påven Franciskus som alltid när han på fastans första söndag mötte de troende på Petersplatsen för veckans Angelusbön. 'Frestelsen' stod som centralt tema i dagens reflektion, och påven uppmanade de samlade till att stärkas och ta lärdom av dagens evangelium:

”Efter dopet i Jordanien, konfronterar Jesus Satan i öknen i fyrtio dagar, innan han börjar sitt offentliga uppdrag. Frestaren försöker avleda Jesus från Faderns plan – från att offra sig, med kärlekens återupprättande uppoffring, och istället välja maktens och framgångens enkla väg. Duellen mellan Jesus och Satan är citat från den Heliga Skriften. Djävulen försöker att avleda Jesus från korsets väg genom falska messianska förhoppningar: ekonomisk välfärd, vilket indikeras av förmågan att förvandla stenar till bröd; en spektakulär och mirakulös stil, med tanken att hoppa från templet i Jerusalem och räddas av änglar; och slutligen maktens och herraväldets genväg, i utbyte mot att han dyrkar Satan. Dessa är frestelsens tre grupper och vi känner dem väl!”, sa påven. 

”Jesus avvisar tydligt alla dessa frestelser och upprepar sin beslutsamhet att följa den väg som fastställts av Fadern, utan att kompromissa med synden och med världens logik. Notera hur Jesus svarar. Han inleder inte en dialog med Satan, som Eva gjorde i Edens lustgård. Jesus vet väl att man inte kan tala med Satan, därför att han är smart. Det är därför som Jesus, istället för att föra en dialog med honom, väljer att ta sin tillflykt till Guds Ord och svarar med styrkan av detta Ord.”

”Låt oss komma ihåg detta. I frestelsens stund, ska vi inte argumentera med Satan, utan låta Gud Ord försvara oss. Detta kommer att rädda oss.”

Påven påminner om hur Jesus svarar att ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” (Matt 4:4; Jfr Dt 8, 3), och detta stödjer oss i kampen mot världens mentalitet som sänker människans längtan till primära behov, och inte tillåter henne att hungra efter det som är sant, gott och vackert, hungern efter Gud och hans kärlek.

I Jesu svar: ”Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.” (v 7 ), visar Jesus på att trons väg även går genom mörkret och tvivel, och att den livnär sig på tålamod och trofast väntan. 

Jesus påminner slutligen om att "det är skrivet: ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” (v 10), det vill säga att vi måste bli av med vår avgudan av fåfängliga ting, och bygga våra liv på det väsentliga.

Avslutningsvis sa påven att Jesu ord sedan översätts till handling och att ”Hans absoluta trohet till Faderns kärleksplan leder honom efter cirka tre år till den sista kraftmätningen med "världens furste" (Joh 16:11), vid timmen då Jesus lider döden på korset, och hans slutliga seger, Kärlekens seger! Med förnyade doplöften att avstå från Satans verk och frestelser, ser vi fastan som ett bra tillfälle till omvändelse!