Om relationer

Jag har en känsla av att det finns en generell övertygelse som infinner sig hos katoliker, åtminstone unga, att min andra halva, min älskade, är någonstans ute i den där stora okända världen. Att den jag ska vara med, finns någonstans därute och att jag fortfarande väntar på att denna person ska dyka upp, eller att med Guds hjälp träffa varandra och så påbörja en livslång relation som kommer att vara ända in till slutet. Och det är klart att detta är sant, men endast på ett sätt.
Visst vet Gud allt, han är allvetande. Han vet vilken väg i livet du bör ta för att leva lyckligt. Han vet om du bättre passar som präst, nunna, man, hustru, kanske ensamstående. Han vet vilken av dessa vägar som leder dig till frälsningen på kvickaste sätt. De flesta av oss känner dock att vi är kallade till livet inom äktenskapet. Men hur ska man då välja? Varför visar mig Gud inte vem det ska vara? Jag kommer göra allt för att det ska fungera mellan mig och min så länge efterlängtade andra halva om hon bara uppenbaras för mig.
För en tid sedan, innan jag blev upplyst inom detta ämne, bad jag Gud att förena mig med den som var ämnad att spendera resten av sitt liv tillsammans med mig. Att en enda gång låta mig få träffa denna person som jag lovade ta hand om resten av mitt liv, som skulle vara allt för mig, som jag skulle göra allt för. Jag kan nu tänka mig hur Gud satt där uppe i himlen, såg ned på mig, medan Han själv såg ut som ett frågetecken och sa till mig: Men VEM? Vem är denna person du vill spendera resten av ditt liv med? Är det hon, hon, hon eller hon?
I livet träffar man människor. Vi träffar alla möjliga personer med olika personligheter, men Gud säger inte välj den här, hon eller han är bäst. Han säger välj själv, älska sedan av hela ditt hjärta. Gud är inte trångsynt, han respekterar våran fria vilja. Även om han vet bäst, är våran fria vilja viktigare för Honom än det som har blivit planerat för oss av Honom själv.
Våran uppgift är att hitta den person som VI vill leva med, lära känna deras nackdelar, alltså det i personen som inte är värt att gifta sig med. Deras goda sidor, alltså det som attraherar oss till de, inte bara fysiskt, men även på en emotionell nivå. Veta att vi kan leva med dessa goda och onda sidor, bestämma sig för att ingå i en relation med de, sedan gifta sig och vara förenade tills döden skiljer oss åt.
För att klargöra kan man säga att Gud inte lägger sig i så länge vi själva inte har bestämt oss för vem vi vill leva med resten av vårat liv. När vi genom äktenskapets sakrament bjuder in Gud till att vara ett med oss, först då blir Gud en del av denna relation och kommer göra allt för att det ska fungera. Det vi ofta glömmer i just detta sammanhang är att Gud är barmhärtig, att Gud är kärlek i sin renaste form och att han respekterar våran fria vilja.
Så sitt inte där i kyrkbänken och be att denna efterlängtade kvinna/man ska uppenbaras för dig, utan gå ut och börja leta efter dessa!