Korsvägsandakt

Under fastan finns det mycket som man kan göra för att rena kroppen från distraktioner och istället ge plats åt sådant som kan "livnära" ens själ, alltså sådant som stärker relationen till Gud. Katolska Kyrkan har mycket att erbjuda på denna fronten, och en av dessa saker är Korsvägsandakten som firas varje fredag i kyrkan under fastan, ofta i samband med kvällsmässan. Vad är då Korsvägsandakten för något, och varför kan det vara bra för oss att gå den särskilt under fastetiden?

Redan tidigt under den kristna historien försökte människor att följa Jesu väg med korset så gott de kunde. Många åkte på pilgrimsfärd till Jerusalem för att kunna gå korsvägen. Men det var först under medeltiden som korsvägstraditionen började sprida sig till resten av världen, framförallt till Europa. Detta uppstod till stor del så att inte bara de som åkte till Jerusalem skulle få ta del utav denna mycket betydelsefulla procession, utan också alla vi andra. Antalet stationer och sättet man utförde detta på har förändrats några gånger. Idag är Korsvägsandakten dock obligatorisk i katolska kyrkor runt om i hela världen, och det har bestämts att det ska vara 14 stationer. Man följer alltså Jesu väg till Golgata men också den del då Han korsfästes samt begravdes.

Det man gör är att meditera över Jesu lidanden och försöka att föreställa sig att man är där med Honom, att man bär korset och lider likt Han gjorde. Då kan man också ta tid till att meditera över det Kors man själv bär i sitt eget liv, och veta att Jesus om någon verkligen vet hur det är att lida, och att Han alltid är med en. Det är därför som man ibland väljer att lägga till särskilda intentioner på varje station som kan relateras till exempelvis de sjuka, de döende eller något liknande. Väldigt vackert tycker jag! Så passa på att gå Korsvägen nu under fastan, varför inte även försöka meditera över dessa händelser också under resten utav året?