Jag är inte värdig!

Innan kommunionen säger vi ”Herre jag är icke värdig att du går in under mitt tak.....”. Men om vi inte är värdiga hur kan vi ta emot Kristi kropp och blod? 

Denna bön visar både att vi inte är värda att ta emot Jesus och det visar vårt förtroende för hans barmhärtiga kärlek. I kapitel 8 i Matteus evangeliet var det en romersk soldat som frågade Jesus om han kunde bota hans tjänare som höll på att dö. Jesus gick med på det, men soldaten stoppade honom och sade ”Herre jag är icke värdig att du går under mitt tak, men säg blott ett ord som blir min själ helgad”. (Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum. Sed tantum dic verbo). 

Soldaten hade full förtroende för Jesus och visste att bara ett ord från honom räckte för att läka hans tjänare. Jesus blev väldigt rörd av soldatens tro och sa att han inte har hittat någon i Israel som har en så stark tro. Som ni säkert förstår avslutade detta med att tjänaren blev läkt. 

Alltså soldaten var inte värd att Jesus skulle komma in i hans hus och vi är inte värda att få Jesus i våra själar. Att erkänna att vi inte är värda, fulländar vårt förhållande med Honom. Det är exakt likadant i en relation mellan två människor. En man svarar inte till sin hustru när hon säger att hon älskar honom med att säga ”Det är klart du gör!” eller ”Vem gör inte? Jag är ju underbar!”. 

Gud säger till oss ”Detta är min kropp som jag har offrat för er”, det är hans sätt att säga att han älskar oss. Vi ska svara detta med ödmjukhet och tacksamhet. Vi ska alltid vara tacksamma för Hans kärlek till oss och Hans styrka från Hans ord som läker oss gör det möjligt för oss att ta emot Honom.