Fastan ger oss en chans att väcka våra bedrövade hjärtan- Påven

Påven sade till de tiotusentals samlade under askonsdagen att: Fastan ger oss en chans att väcka våra bedrövade hjärtan till liv.
Påven pratade om hur denna intensiva tid av omvändelse som fastan innebär, omvändelse till Gud, till evangeliet, gör det möjligt för oss att se med nya ögon på våra medmänniskor och deras behov. 

Påven uppmanade till att vara mer medvetna om Kristi återlösande verk och till att leva dopet med större engagemang. ”Att leva dopet är att inte vara likgiltig inför den förnedring och misär som vi möter i vår omvärld, att inte vänja oss vid ett Gudlöst samhälle.”

Påven uppmanade till konkreta metoder som att göra korstecken, och lära barnen att göra det. Att lära dem de enklaste bönerna, Fader Vår och Ave Maria. ”Det bekväma ickekristna beteendet bedövar vårt hjärta.”

Påven sa avslutningsvis att fastan ger oss en chans att ändra kurs, och uppmuntrade de troende till att meditera över Kristi lidande och död på korset, och genom bön och bot renas och förnyas i anden.