Att vara gift vs leva som sambo

För ett par månader sedan uppstod en diskussion på SUK facebookgrupp, i samband med Simons text "Leva som sambo?", där vissa hävdade att relationen blir bättre om man lever som sambo medan andra höll med Simon och ansåg att man mår bättre om man gifter sig innan man flyttar ihop. Vad säger vetenskapen? 

Man vet sedan tidigare att äktenskapet för med sig flera positiva hälsoeffekter, såsom ökad lycka, vilket man inte hittar hos personer som endast bor tillsammans. Detta beror enligt en ny studie på att hjärnan reagerar annorlunda beroende på relationens status- den kan inte slappna av när man "enbart" lever ihop.


Forskare mätte med hjälp av fMRI hur hjärnan reagerar till stress (med hjälp av hotfulla bilder och lätta el- stöttar). Deltagarna fick hålla sin man/fru eller sambos hand, hålla hand med en total främling samt uthärda chocken ensam, under experimentet. Det fanns ingen större skillnad mellan att hålla hand med en total främling eller sin sambo, men när man däremot fick hålla sin fru eller makes hand reagerade hjärnan signifikant mindre till el-stöten samt återhämtade sig snabbare efter de hotfulla bilderna.


Studieförfattarna hävdar att personer som lever i en fast relation känner sig tryggare med sin partner och kan därför förlita sig mer på honom/henne. I ett samboskap har man inte några uttalade skyldigheter, 
därför kan man inte lita på varandra helt och hållet, vilket leder till ett emotionellt avståndstagande. En av studieförfattarna sade i en intervju:

 'We're just living together, we're only living together' it means you haven't really committed, /.../ It means that you're explicitly maintaining a little bit of emotional distance. You're not locked in. I think that's just enough to signal to your brain that you can't outsource your stress response to your partner."


Äktenskapet säger han vidare är "a socially understood sanctioned world that communicates to your partner commitment, really powerful, strong commitment, the kind of commitment that is hard to get out of. That's what your brain is looking for."