Är det okej att vilja bli martyr?

Francesco Solimenas målning "Helige Placidus och Flavias martyrskap"

Är det okej att vilja bli martyr?
Martyr är grekiska för vittne även om man idag snarare förstår ordet som en person som dör för sin tro. Varför martyr har kommit att ändra betydelse var för att de första kristna som vittnade för sin tro även miste sitt liv p.g.a. sitt vittnesmål. Så i dess ursprungliga, grekiska, betydelse är det såklart okej. Eller rättare sagt, vi är snarare kallade, av Kristus Jesus själv, att vittna för omvärlden. Martyr, i sin senare och nutida betydelse, är det dock inte lika enkelt. Vår förste påve är nog den som skriver mest om att dö och att lida för sin tro. I första Petrusbrevet fjärde kapitel beskriver han martyrdom som något som Gud absolut gläds över. Vår Herre själv, förföljdes och blev avrättad på ett kors, och kan nog med rätta kallas för martyr. Kyrkans första martyr Stefan är ytterligare ett bra exempel på martyrskap. Han var en av Kyrkans absolut första diakoner och direkt efter sitt dop så började han förkunna och göra mäktiga verk. Detta ledde till att han förföljdes och senare blev avrättad. Precis innan han dog så fick han en glimt av himmelriket och fick se Sonen sitta på Fadern högra sida. Aposteln Johannes fick även under sin fångenskap på ön Patmos en rad visioner om den yttersta tiden, som han nertecknade och som blev det som vi känner som Uppenbarelseboken. I dess tjugonde kapitel beskriver han sina visioner hur martyrerna regerar i himmelriket tillsammans med Kristus i tusen år. I saligprisningarna som Kristus Jesus förkunnar under sin bergspredikan säger även Han:
"Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull."
Petrus säger i 1 Pet 3:15 att vi måste vara beredda att försvara hoppet som finns inom oss. Allting handlar om att vara beredda på det. Precis som soldater tränar inför krig och är beredda att dö för sitt land så måste även vi vara beredda att ge vårt liv för Honom som ger oss det. Detta går att se i Efesierbrevet 6:12-20. Vi är i ett sorts krig. Vi är kallade att vittna och även vara beredda att dö som martyrer för Vägen, Sanningen och Livet.

Skall vi då är söka martyrskap?

Nej, Jesus säger i Matt 10:23:
"Om man förföljer er i den ena staden, så fly till nästa."
De första kristna söker inte martyrskapet vilket man kan se i Apostlagärningarna 8:1, 9:25, 9:30, 14:6, 17:10, 17:14.

"Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det." 
Matt 10:39

Kristus gör en skiljelinje mellan att försöka dö för Honom och att ha en vilja att ge sitt liv för Honom. 

Själva martyrskapet som sådant skall ses som en speciell nåd från Gud och de som får det, ja, de skall Gud upphöja i himlen, och alla martyrer skall enligt sägen även få en speciell krona av Gud. De som söker martyrskapet gör detta enbart för sin egna skull och inte till Guds ära. För syftet med martyrskapet är just som det gamla talessättet säger; "Martyrernas blod är Kyrkans frö", dvs. något som skall ära Hans heliga namn och bygga upp Hans Kyrka.