Älska att vara okända - Påven

Ödmjukhet, mildhet och generositet – det är den kristna vägen, en väg som går genom korset, i Jesus efterföljd. Det är vägen som leder till glädje. Detta är i ett nötskal det påven sa under sin morgonpredikan i Sankta Martas kapell i Vatikanen på torsdagen. 

Dagen efter askonsdagen läser vi i evangeliet om hur Jesus säger till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig". Detta - sa Franciskus - är den kristna vägen. Den som Kristus har gått först:

"Vi kan inte tänka det kristna livet bortom denna väg - vägen som han har gått först. Ödmjukhetens väg, förnedring väg, självförnekelsens väg, för att sedan uppstå. Detta är vägen. Den kristna stilen tar korset och går framåt. Inte utan kors och utan Jesus. 

"Den här stilen kommer att rädda oss, ge oss glädje och göra oss fruktbara, eftersom detta sätt att förneka sig själv, bort från egoismen som bara vill tillfredsställa en själv. 

"Den som vill rädda sitt liv skall mista det" - upprepar Jesus - därför att "om säden inte dör, kan den inte bära frukt." Vår egoism motiverar oss att vilja vara viktiga inför andra. Men boken I Kristi efterföljd ger oss ett fint råd: "Älska att vara okänd och inte värderas högt". Detta är den kristna ödmjukheten som Jesus lär oss.

Låt oss i början av fastan be Herren lära oss att tjäna på detta sätt, utan att hävda oss själva, och vara fruktbara med honom.