Nigeriansk ärkebiskop: ”Kyrkan kommer inte kompromissa med sin morallära för att blidka västvärldens elit.”

Nigerias biskopskonferens ordförande ärkebiskop Ignatius Ayau Kaigama av Jos säger att Katolska
Kyrkans position kring sexualetik och försvar av livet inte kan bli föremål för kompromiss. Han kallar även kritiker av katolsk morallära för fördomsfulla och ignoranta.

Katolska Kyrkan har blivit kritiserad kring hennes ståndpunkter kring ämnen som abort, kondomer, homosexualitet, kloning, stamcellsforskning etc.” sade ärkebiskop Ignatius Ayau Kaigama av Jos under ett möte med katolska läkare, sjuksköterskor och hälsoarbetare enligt Catholic NewsService av Nigeria.

Katolska Kyrkan blir ofta bedömd (i negativ mening, red. anm)  av människor som inte bryr sig om att veta vad vi verkligen tror. Fördomar ärvda från tidigare generationer har gjort kritiker av Katolska kyrkan blinda till den grad att de inte kan förbli objektiva kring katolsk tro samt traditioner.” sade ärkebiskopen på ett möte med temat ”Hälsovårdens utövande och sociallära enligt Katolska Kyrkan”.

Han uppmanade biståndsorganisationer att motstå influenser från västvärldens regeringar och internationella organisationer, som vill tvinga på Afrika och speciellt Nigeria, sin egna förfalskade moral och kulturella värderingar.

Vi får inte bli uppslukade av tyranniska påbud från vissa regeringar eller internationella icke-statliga organisationer som önskar diktera världens moraliska riktning enligt deras sekulära uppfattning… I Afrika, oavsett om det gäller befolkningskontroll, användandet av kondomer, homosexualitet etc. blir västvärldens synsätt nerskyfflat i strupen hos afrikaner genom ekonomiska incitament. Afrikaner får inte efterapa, och tro att allt som kommer från västvärlden är idealet” varnade han.

Ärkebiskopen framhöll att nigerianer och alla afrikaner måste titta på västvärldens tvång med ”ett kulturellt och intellektuellt omdöme… eller så riskerar vi att förlora våra värderingar och blir varken afrikaner eller västerlänningar”.

Vi måste vara trofasta vårt religiösa arv även i tider där de som introducerade den kristna tron för oss, nu är dess mest ivriga kritiker och vissa av dem föder ett patologiskt hat gentemot Kyrkans direktiv och moraliska omdöme” påpekade han.

Medan ärkebiskopen påminde de katolska läkarna, sjuksköterskorna och andra hälsoarbetare att deras arbete inte bara är en karriär utan en kallelse, uppmanade han dem att gräva djupt i Kyrkans sociallära och tillämpa detta i deras arbete ”i enlighet till sund moral och etiska principer”.

Han använde även tillfället till att lovorda katolska läkare som försvarat livet i enlighet med Kyrkans lära. ”De byter inte ut sin tro mot någonting, oavsett ekonomiska incitament eller fysiskt hot” avslutade ärkebiskopen.