"Mass mobs" fyller kyrkor i New york

De flesta har säkert hört talas om "Flash mobs", när en grupp människor plötsligt samlas på en offentlig plats och gör något oväntat under en kort tid, som att exempelvis ha kuddkrig eller dansa m.m. De organiseras ofta med hjälp av sociala medier. 

Katoliker i New York har spunnit vidare på idén och påbörjat något som kallas "Mass mobs", som går ut på att ett hundratal unga katoliker röstar om vilken kyrka (med sjunkande andel besökare) de ska delta vid mässan hos varje söndag, och sedan överraskar de församlingens medlemmar och kyrkoherde med den plötsligt ökade antalet mässdeltagare. 

Yahoo skriver:
"It works this way: On a given Sunday, participants attend Mass at a church they've picked in an online vote and promoted through Facebook and Twitter. Visitors experience the architecture, heritage and spirit of the aging houses of worship and the churches once again see the numbers they were built for, along with a helpful bump in donations when the collection baskets are passed."


"I call these churches faith enhancers. You can't help but walk in and feel closer to a higher power," säger Christopher Byrd, som kom på idén. Han har hittills ordnat två "Mass mobs", som lockade hundratals personer. Mass mobs har även börjat sprida sig till andra städer USA. 
Målet med dessa är att återuppväcka intresse, stöd och förhoppningsvis även bidra till nya församlingsmedlemskap hos bortglömda kyrkor.