”Jag är den obefläckade avlelsen"Året var 1858. En tid då en ny syn på människans ursprung utvecklades och Kyrkan låg därför i ett trängt läge. Under denna tid bodde det en ung och fattig flicka i staden Lourdes. Flickans namn var Bernadette.
Den 11 februari 1858 uppenbarade sig en strålande och vacker dam för Bernadette i grottan Massabielle. Kvinnan hade gula rosor på fötterna och i sina händer hade hon en gyllene rosenkrans. Bernadette som under sin uppväxt varit mycket sjuk och missat en del katekesundervisning förstod inte riktigt vem den strålande kvinnan var och kallade därför henne för ”den vackra damen”.

Trots att alla visste att Gud oftast väljer barn för uppenbarelser så hade alla svårt att tro henne. Hon förhördes av polisen och fängslades även en tid. Präster förhörde också flickan då de var väldigt nyfikna och ville veta mer om vem denna ”vackra dam” var.

Vid en annan uppenbarelse frågade Bernadette kvinnan: ”Vem är du?”. Kvinnan svarade: ”Jag är den obefläckade avlelsen”. När Bernadette berättade detta för en präst förstod han genast att det var jungfru Maria som hade uppenbarat sig för henne.

Jungfru Maria uppenbarade sig sammanlagt 18 gånger för Bernadette. En gång bad Maria Bernadette att gräva fram en källa ur marken. Bernadette gjorde som Maria sa och vatten kom upp ur källan. Vattnet hade läkande och helande förmåga.

Ryktet om den helande källan spreds snabbt och folk samlade sina sjuka som blev friska. Kyrkan ville inte med en gång erkänna uppenbarelserna eftersom man inte var säker på att de var äkta. År 1862 godkändes dem och idag åker många människor varje dag till denna heliga plats.När jag var där under höstlovet kunde man se barn i procession dra sin mor och – farföräldrar i vagnar på väg mot den heliga källan. Själv har jag fem flaskor med heligt Lourdesvatten stående hemma, men många tankade på med flera liter att ta med sig hem till sig själva eller till sina nära och sjuka. Vi som var med på denna pilgrimsresa bad sedan på kvällen i Lourdes, då regnet vräkte ner, rosenkransen i grottan där Maria hade uppenbarat sig för Bernadette för första gången. I grottan finns det en staty som är gjord efter Bernadettes instruktioner och beskrivningar av jungfru Maria.