Även ord kan döda

Påven pratade under söndagens Angelus om skvaller, där han sade att "Även ord kan döda".

”Jesus ville ge Herrens bud dess fullhet. Denna uppfyllelse kräver en "högre rättvisa, ett mer äkta åtagande”, sa påven och fokuserade på det femte budet: du ska inte dräpa. 

”Jesus påminner oss om att även ord kan döda. När man säger att en person har en tunga som en orm, vad betyder det? Att hans ord dödar! Därför är att dräpa inte bara att ta livet av varandra, utan även att förgifta någon med sin ilska, eller slå denne med förtal.”

Han varnade vidare för skvaller och löst prat:
”Till en början kan det verka trevligt och roligt, som en karamell, men i slutändan fyller det hjärtat med bitterhet och vi förgiftar oss själva. Om sanningen ska fram är jag övertygad om att om var och en av oss ansträngde sig för att undvika skvaller, skulle den personen så småningom bli helig."

”Kärleken till sin nästa är en grundläggande inställning , så viktig att Jesus säger att vår relation med Gud inte kan vara ärlig om vi inte vill sluta fred med vår nästa."

Mot bakgrund av Kristi undervisning, avslöjar varje bud sin fulla betydelse i att det fodras att man älskar”, noterade påven Franciskus, ”tills alla buden förenas i det främsta budet, att älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv."


Relaterade inlägg: