Ordet blev människa
Gällande mysteriet som vi får fira under jul berättar Johannesevangeliet i sin början med enkla men otroligt djupa ord: ”Och Ordet blev människa.” (Joh 1:14). Vi firar det specifika hos kristendomen: Gud förmedlar sig själv till oss i sin Son som är ordet och som blev människa. Han vill ha gemenskap med oss. Och den kristna tron förbli inte hos orden utan blir människa, tron blir gärningen i kärlek.

Gud förmedlar sig i Kristus och uppenbarade sig för oss. Han blev en del av historien. Jag tror att han fortfarande vill bli en del av historien, en del av min historia, del av varje människans historia. Han talar även idag till oss. Även om vi inte alltid hör honom och förnimmer honom, talar han. Kanske genom en bibeltext som jag förstår plötsligt på ett annat sätt och som syftar på min situation. Eller genom ett annan människans ord som visar mig ett nytt perspektiv. Kanske genom de sakramenten som lät mig bli stilla mitt i den stressiga vardagen. I bönen med Gud där mina sorger och glädjen, frågor och tankar läggs inför honom. Och på många olika sätt. Om det är jag övertygad om och det är en grund varför jag gärna firar jul! Gud förmedlar sig oss om och om igen!

Ordet, därifrån tron kommer, blir människa. Tron är mer än tomma ord. Tron blir människa i mig och i mina gärningar. Det uppmanar julen mig: herdarna som går på vägen, först till barnet och efter detta förkunnar de glädjen som de har fått. Den glädjen som vi får. Vår julglädje, vår tro i jultider vill bli människa i oss, vill bli konkret i oss och genom våra gärningar. Det andra vatikankonciliet skriver i ”Gaudium et Spes”: Ty han, Guds son, har i sin inkarnation förenat sig till en viss grad med varje människa.” (GS 22).
Jesus har sig förenat med varje människa. I varje människa kan vi i viss mån möta Gud och i tjänsten till nästan tjänar jag Gud.
”Ordet blev människa” – är en grund för glädje, för att tacka och uppmaning att fira jul genom oss själva: Gud blir människa.

Texten är publicerad på tyska hemsidan www.gerne-katholisch.de. Gerne katholisch (Gärna katolsk) och är ett initiativ för en glad, bekännande tro och är grundad av teologistudenter i Tyskland som tycker att kristna skall stå starka vid sin tro och sin övertygelse.

Dag Heinrichowski är teologistudent och prästkandidat från Hamburg (Tyskland). Han studerar sedan hösttermin 2013 på Newmaninstitutet i Uppsala.