Har du rätt till ditt samvete?

Eva Franchell skrev nyligen en artikel i Aftonbladet där hon kritiserar Ellinor Grimmark, en barnmorska som fick sparken för att hon inte vill utföra aborter. Franchell kritiserar inte det faktum att man i ett land som Sverige inte ska behöva vara rädd för att uttrycka sin åsikt eller vara annorlunda, utan målar istället upp en mörk bild av hur Sverige kommer att tas över av abortmotståndare. Hon fortsätter med att be Ellinor att byta jobb, på samma sätt som rasister ber invandrare att dra till sitt hemland om de ogillar något svenskt. Ellinor är inte längre välkommen som barnmorska, hon kan enligt Franchell “välja en annan specialitet. Lungor, hjärtan, geriatrik.”. Detta är både rätt anmärkningsvärt och ironiskt då Franchell för inte alltför länge sedan skrev artikeln “Byt jobb själv, Maria Larsson”, där hon attackerar ministern för vad Franchell tolkar vara en byt jobb om du inte trivs hållning.

Franchells argument bygger på att abort är lagligt, alltså är det rätt att sparka Ellinor. Franchell argument håller dock inte då man som medborgare inom EU samt som människa enligt FN (art 19) har rätt till Samvetsfrihet inom vården. Det är med andra ord Ellinors mänskliga rättighet att få ha ett samvete i sitt arbete. Vad hemskt det skulle vara om hon inte hade det.  Utöver det så är abortfrågan väldigt problematiskt och förblir ett område som väcker stor debatt. Tänk er om eutanasi skulle bli lagligt, och en läkare vägrar döda sin patient på grund av sin övertygelse att mord är fel, skulle ni be läkaren att sluta vara läkare helt och hållet? 

Franchell avslutar med “DO:s beslut väntas redan i nästa vecka. Feminismen har en viktig uppgift framför sig.”. Det är snarare demokratin som har en viktig uppgift framför sig, för beslutet kommer att avgöra om vi lever i en åsiktsdiktatur som kränker våra mänskliga rättigheter eller inte. Därför vill vi tacka Ellinor för att hon är modig nog att gå emot strömmen! Du inspirerar oss kvinnor till att våga stå för våra åsikter!