En oönskad graviditet behöver inte vara ett oönskat barn!

Abortfrågan är en fråga som på senare tid har blivit väldigt stor då det nu blir allt vanligare att göra abort. Vanliga frågor i denna konflikt brukar vara: Är det en egen individ eller är det en del av kvinnans kropp? När räknas det som en egen individ och hur lång tid på graviditeten får det gå då det fortfarande är okej att göra abort? Hur hård ska abortlagstiftningen vara? Ska man låta det vara helt fritt eller ska man förbjuda det helt och hållet? Sverige är ett utav de länder som har den mest fria och liberala abortlagstiftningen och idag är siffran för antalet aborter så hög att till och med de som inte är fullständigt emot abort börjar tveka…

De som är för abort:
De som är för fri abort anser att det är kvinnan som ska bestämma och att hon har helt rätt till att göra abort eftersom barnet är en del av hennes kropp. Andra argument är att graviditeten ibland kan vara fara för kvinnans hälsa och att det därför ska finnas möjligheter till att få göra abort.
Många menar också att allt med graviditeten, att föda barnet och själva barnet måste vara helt perfekt eftersom det är en så viktig och stor stund i ens liv. Man vill därför veta så mycket som möjligt om barnet innan det föds så att det ska bli precis som man vill och därefter avgöra om man vill behålla det. Något som är väldigt vanligt att göra är så kallat KUB – test, kombinerat ultraljud och blodprov. Man kan ta reda på om barnet har Down syndrom eller två andra vanliga kromosomfel. Därför utförs ofta abort på barn som har kromosomfel eftersom det inte anses vara perfekt eller som vissa andra motiverar det ”barnet kommer bara att vara olyckligt”. ”Inget barn vill ju heller känna sig oönskat…”
Har barnet ett kromosomfel är det även rätt stor risk för missfall.

Många som är för abort talar ofta om kvinnans rättigheter och att hon har rätt att bestämma över sin egen kropp. Något som var vanligt förr i tiden var att kvinnan blev straffad för att ha vanhedrat sin familj genom att bli gravid alldeles för tidigt, gravid före äktenskapet eller för att ha begått äktenskapsbrott. Samma komplexa problematik lever kvar på många håll i världen och tar sig uttryck i exempelvis hedersmord. Illegala och ofta för kvinnan riskabla aborter kan här spela en för frågeställningen inte oviktig roll.

De som är emot abort:
De som är emot menar att barnet är en egen individ redan när det är i magen. Många gör gällande att människovärdet blir till redan vid befruktningen. Därför har man inte rätt till att bestämma över barnets liv. Abort är alltså samma sak som mord. Att barnet ligger i en kvinnas mage och saknar förutsättningar till att föra sin egen talan kan inte rättfärdiga handlingen. Många som är emot abort är också emot preventivmedel, speciellt akut p – piller (dagen efter piller). Pillret förhindrar ägglossningen eller gör så att ägglossningen skjuts fram. Men detta piller kan även göra så att ett redan befruktat ägg inte fäster sig i livmodern, vilket innebär en tidig abort.
Problematiken kring fosterdiagnostik avseende kromosomfel genererande förhöjd risk för missfall är specifik. Dessa fel leder nämligen inte alltid till missfall. Resultatet av fosterdiagnostiken kan alltså bli missvisande. Det kan hända att man gör abort på ett barn som inte alls skulle ha dött ändå och då tar ifrån det ett fantastiskt och lyckligt liv som de faktiskt hade kunnat få. Därför är man även emot fosterdiagnostik.


Varifrån kommer alla dessa tankar?
De som är emot abort är främst katolska kyrkan och även andra kristna. Anledningen till att katolska kyrkan är emot är att det står i Genesis första kapitel att livet är en gåva från Gud och i grund och botten är det något av Gud själv, eftersom Gud är liv. Abort är alltså väldigt oetiskt. I katolska kyrkan handlar det även om en positiv människosyn. Barn ska inte ses som ett problem och de ska därför inte nekas livet. Det var inte barnet som gjorde att kvinnan/tjejen blev gravid och därför ska det inte behöva lida på grund av det. Man har även positiv syn på kvinnan då katolska kyrkan även menar att kvinnan är väldigt stark och har goda förutsättningar att ta hand om ett barn.

Kan dessa åsikter gå sida vid sida?
Själva åsikten i säg kan man egentligen inte enas om eftersom man antingen är för eller emot. Men det som komplicerar hela frågan är att allt inte är svart på vitt, utan det är en gråskala. De som är emot abort kan ändå anse att hänsyn måste tas till den specifika situationen. De som är för abort behöver inte tycka att abort alltid är acceptabelt. T.ex. som i Kina, där många gör abort om det visar sig att det är en flicka, kan nog de båda sidorna komma överens om att aborter på grund av ett visst kön inte borde vara tillåtet. Även abortmotståndarna tycker vanligen att abort är tillåtet om det innebär fara för moderns liv att föda barnet. Därför kan man nog säga att det de kan komma överens om är att man ibland måste tänka på hur fallet ser ut och att man inte heller bör döma någon som väljer att göra en abort.

Vad tycker jag?
Jag själv är praktiserande katolik och tycker helt klart att abort i sak är fel, jag anser att det är mord. Barnet är en egen individ från befruktningen och kan därför anses ha mänskliga rättigheter. Man har ingen rätt att avsluta det ofödda barnets liv bara för att det inte kan stå för sin sak och föra sin talan. Många skyller på att det inte är en färdigt utvecklad människa, men det är ju egentligen inte jag som tonåring heller. Har man rätt att döda mig då?
Det som jag tycker är allra värst är när folk ska undersöka om barnet har ett kromosomfel eller en sjukdom och därefter avgör om de ska behålla barnet eller inte. Motiveringen brukar vara: ”Det kommer bara att vara olyckligt” eller ”Det kommer bara att känna sig oönskat och det blir bäst för alla om vi gör så här.”
För det första så har ett handikappat barn precis samma värde som ett barn utan handikapp. Att alla människor är lika värda ingår i de mänskliga rättigheterna. För det andra, hur vet den som överväger abort att barnet kommer att bli olyckligt? Jag själv har två bröder med autism, ett handikapp som inte märks förrän barnet är ca tre år gammalt. Skulle man döda en treåring för att det har ett handikapp? De allra flesta skulle svara nej. Men, hur kan i så fall en abort på ett barn med Downs syndrom vara okej? Det tycker i alla fall jag själv är väldigt ologiskt…

Den vanliga frågan man som katolik får och när man är emot abort är vad man tycker om en tjej som blir gravid på grund av hon har blivit våldtagen, ska hon verkligen behöva föda det barnet?
Jag förstår helt hållet att tjejen skulle tänka på abort, det skulle säkert jag också göra under liknande omständigheter. Det bjuder emot att föda barnet till den som utsatte en för en sådan ond handling. Men samtidigt tycker jag att man få tänka på och ta hänsyn till barnets oskuld i sammanhanget. Barnet hade ingen del i den onda handlingen. Det finns många kvinnor som har valt att föda barnet trots att de har blivit våldtagna och har därefter blivit väldigt lyckliga och även väldigt styrkta tack vara barnet som de fått. En oönskad graviditet behöver inte vara ett oönskat barn.

Jag tycker också att det är viktigt att inte döma den som väljer att göra abort. Om personen har gjort ett val så betyder det inte att jag måste tycka att personen har gjort ett rätt val resulterande i en rätt handling, men jag måste ändå respektera personen oavsett valet hon gjort. Att döma personen skulle också vara och kännas fel eftersom jag själv inte har varit i samma situation.
Samtidigt så tycker jag att det är svårt att tillämpa en kompromisslös lagstiftning och hållning avseende abort eftersom hänsyn måste tas till den specifika situationen i varje enskilt fall. Det är olyckligt om antalet illegala aborter ökar, vilket de sannolikt gör dem om man förbjuder dem helt. Det komplicerar frågan ytterligare. Min mening är dock att Sverige är i behov av striktare abortlagstiftning. I Sverige är abort tillåtet till och med vecka 23. Det har hänt att man har lyckats rädda barn som föds i vecka 21. Många tycker att det blir svårare att göra abort ju längre in på graviditeten det har gått, men har ett barn som är 21 veckor gammalt och ett som är 23 veckor inte samma värde? Har alltså en 25 åring mer värde än en 16 åring eftersom en 25 åring har levt längre?

Källor: 
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/abort.htm http://www.umo.se/sex/skydd-mot-graviditet/akut-p-piller/n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminismens_historia
http://www.respektlivet.nu/sokresultat?CMS_SearchString=abort&WebSiteID=8b52799d-2b04-4ecd-aa1d-93ef35a5a85c
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/KUB---kombinerat-ultraljud-och-blodprov/
Sucken (Sveriges unga katolikers tidning)