Egyptiska kyrkor varnades för attacker

Signum skriver att den egyptiska underrättelsetjänsten varnade koptiska kyrkor för attacker under deras julfirande den 7 januari. Genom bl.a avlyssning fick underrättelsetjänsten reda på att fanatiska grupper kopplade till det muslimska brödraskapet och palestinska Hamas planerade att angripa koptiska kristna. Sprängmedel som motsvarar ett belopp på 73 000 € hade försökts smygglas genom de underjordiska tunnlarna mellan Gasaremsan och Egypten.