Det bästa som vi kan göra på jorden, är att göra gott, vara glada och låta sparvarna vissla!”Det bästa som vi kan göra på jorden, är att göra gott, att vara glad och att låta sparvarna vissla!” – ett citat från Johannes Bosco, barnens och ungdomarnas skyddshelgon, som gjort intryck på mig. Det uttrycker en djup förtröstan och en viss sorglöshet. Glädje och fröjd är motiv som finns i hela den helige Don Boscos liv. Kyrkan minns honom idag.

Don Bosco föddes år 1815 och kommer från en fattig familj. Tidigt var det tydligt för honom att han vill bli präst. De stora svårigheter som han möttes på sin väg, hindrade honom inte. Hela sitt liv ägnade han åt barnen och ungdomarna och gav dem hopp inför deras framtid. Han hjälpte dem att få en utbildning, samlade dem i sitt Oratorium, berättade för dem om Gud och var helt enkelt där för dem. Han skänkte tillit till dem och ledde dem dit där de själva kunde ha tillit på Gud.

Inte bara genom sitt pedagogiska koncept utan framför allt med sin tillit till Gud och sin glädje kunde Don Bosco inspirera unga människor och ge dem perspektiv. Kärleken uppmuntrade honom till de goda gärningarna. Kristus var hans glädjes och tillits grund. Att vara beredd på jorden för att göra gott, att vara glad och att låta sparvarna vissla – till detta uppmuntrar mig den helige Johannes Boscos minnesdag varje år på nytt. Att ta itu med mitt liv med sorglöshet och tillit, samt att inspirera de andra. Ty jag vet: Kristus ger mig perspektiv!


Helige Johannes Bosco - be för alla ungdomar i Sverige och på hela jorden!

-Dag