Varför är du så lycklig?

Jag får ofta frågan varför är du så lycklig? Vad är ditt lyckopiller? Mitt svar är Jesus Kristus. Han är källan till allt, han är all kärlek och glädje. Jag hade inte kunnat leva utan hans nåd och kärlek. Det finns inget liv utanför honom. Då får jag ofta följdfrågan men hur kom du dit? Gud ger alla en fri vilja att välja mellan gott och ont. Att säga ja eller nej till honom. Att följa honom eller avstå. När jag befann mig i mörkret ropade jag på Fadern och han bönhörde mig och hjälpte mig i sin nåd. Det finns inte en enda bön fadern inte hör. Jag sa därför till Jesus att "Jag vill bli helt din, jag vill inte leva i mörkret utan vara ljusets barn. Förbarma dig över mig i din nåd." Jesus tog upp mig ur graven och skapade i mig ett nytt hjärta (Hes 36:26). Därför väljer jag att ära honom med mitt liv, så att det blir ett vittnesbörd, ett tecken på att jag tillhör honom och ingen annan.
Hur vet man vad Guds vilja är? Det börjar med att man har ett öppet hjärta och motstår att säga till Gud "Tack för allt men nu vill jag göra som jag vill, din väg är för jobbig!". Inget kommer att göra dig mer olycklig än när du lever för dig själv, ett själviskt liv som går ut på att uppfylla dina egna behov, för då stänger du dörren för den sanna kärleken. Genom att läsa den heliga skriften och låta sig vägledas av kyrkan som Jesus själv grundade får man svar på sina frågor. Man inser sin mening och sin kallelse, och lever det livet man var skapat till att leva. Att Guds väg är en svår väg är det inte många som skulle säga emot. Men om Jesus Kristus själv led, varför skulle vi som väljer att gå i hans fotspår inte också göra det? Det finns ingen kristen som kan förvänta sig att få en skjuts till himmelen. "Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull" Matt 24:9 Att lära sig urskilja mellan gott & ont kan vara svårt, men med hjälp av sakramenten får man en säker kompass. Genom försoningens sakrament möter man Jesus och kan läka sin relation med Gud. Om fler tänkte på att det är Jesus man möter i bikten skulle man springa till biktbåsen, istället för att skjuta upp det till högtider. Förlåtelsen är den största gåvan vi kan få, för att sedan genom kommunionen kunna bli ett med honom. Att vara kristen innebär att man finner glädje även i sorgen och lidandet. När vi frivilligt säger "Må din vilja ske med mig" ger vi oss själva till honom och lägger allt i hans händer. När vi med glädje äter tårarnas bröd i vissa stunder och delar både Kristi Lidande och Lycka, blir sanna Kristi efterföljare. Amen