Påvens tal till ungdomar

Nedan har ni talet påven gav till VUD ungdomar som hade samlats på copacabana stranden i somras. Ni hittar ett videoklipp från den kvällen längre ner på sidan. 

Kära vänner,

Vi har just lyssnat till historien om den helige Fransiskus av Assisi. Inför krucifixet hörde han Jesus röst tala till honom: ”Fransiskus, gå, och bygg mitt hus från grunden”. Den unge Fransiskus svarade villigt och generöst till Guds önskan om att bygga hans hus. Men vilket hus menade han? Sakta men säkert började Fransiskus förstå att det inte var en fråga om att återuppbygga en stenbyggnad, utan att ge sin del av livet för Kyrkan. Det var en fråga om att arbeta för Kyrkan, älska henne och jobba för att få Kristus att lysa än mer över henne.

Också idag unga vänner, som det alltid har varit, så behöver Gud dig, för hans Kyrka. Också idag, kallar han var och en av er att följa honom till hans Kyrka och vara missionärer. Hur? På vilket sätt? Nå, jag tror att vi alla kan lära oss något från vad vi har upplevt dessa dagar: då vi fick ställa in på grund av dåligt väder, förverkligandet av vigilian på Campus Fidei i Guaratiba. Gud, vi är beredda att säga att den sanna platsen av tro, den sanna Campus Fidei, är inte en geografisk plats – utan det är vi? Ja! Var och en av oss, var och en av er. Och som missionerande apostlar, betyder det att vi känner igen att vi är Guds Campus Fidei, hans ”fält av tro”! Därför, från föreställningen om trons fält, börjar vi med namnet på platsen, Camus Fidei, trons fält. Jag har tänkt på tre föreställningar som kan hjälpa oss att förstå bättre vad det betyder att vara apostel och missionär. För det första, ett fält är en plats att så frön på; för det andra, är ett fält en plats för att träna; och för det tredje, är ett fält en byggnadsplats.

Ett fält för att så frön. Vi alla vet liknelsen där Jesus talar om en såningsman ”En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt” (Matt 13:1-9). Jesus själv förklarar meningen av liknelsen: säden är ordet som Gud sår i våra hjärtan (Matt 13:18-23). Detta, unga vänner, betyder att den riktiga Campus Fidei, trons fält, finns i era hjärtan, det är ert liv. Det är ert liv Jesus vill komma in i med sitt ord, med sin närvaro. Snälla, låt Kristus och hans ord komma in i ert liv, låt det växa och blomma.

Jesus berättar för oss att säden som föll på marken, på den steniga vägen och bland törne, bar ingen frukt. Vilken typ av mark är vi? Vilken typ av terräng vill vi vara? Ibland kanske vi är som vägen: vi bär Guds ord men det förändrar ingenting i våra liv därför att vi låter oss själva bli avtrubbade av alla ytliga röster som tävlar om vår uppmärksamhet; eller, är vi som stenig mark: där vi tar emot Jesus med entusiasm, men vi tvekar, och står inför svårigheter där vi inte har mod nog att simma mot strömmen; eller är vi som törne: där negativa känslor kväver Guds ord i oss (Matt 13:18-22).
Men idag, i denna stund, är jag säker på att säden faller på god mark, inte på halvtids Kristna, eller på stela och ytliga Kristna, utan äkta Kristna. Jag är säker på att du inte vill luras in i falsk frihet, eller till en tillfällig kallelse av mode och andra typer påfund. Jag vet att ni siktar högt, på långvariga beslut som kommer att ge mening till era liv. Jesus är kapabel att låta er göra detta: han är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Låt oss lita på honom. Låt honom vara vår väg.

Ett träningsfält. Jesus ber oss att följa honom resten av livet, han ber oss vara hans lärjungar, att ”spela i hans lag”. Jag tror att de flesta av er älskar sport! Här i Brasilien, såsom i andra länder, är fotboll en nationell passion. Vad gör spelarna när de blir ombedda att spela i ett lag? De måste träna; de måste träna mycket! Det gäller oss också som Guds apostlar. Den helige Paulus säger till oss ”Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar” (1 Kor 9:25). Jesus erbjuder oss något större än ett VM! Han erbjuder oss möjligheten att få ett fulländat och fruktbart liv; han erbjuder oss också en framtid med honom, en ändlös framtid, evigt liv. Men han ber oss att träna, ”att bli vältränade”, så att vi kan stå inför varje situation i livet utan rädsla, bära vittne om vår tro. Hur blir vi vältränade? Genom att tala med honom: genom bön, vilken är vår dagliga konversation med Gud, som alltid lyssnar till oss. Genom sakramenten, som gör att han växer i oss och stärker oss för Kristus. Och sist genom att älska varandra, genom att lära oss att lyssna och förstå, genom att förlåta, acceptera och hjälpa andra, alla, utan att exkludera eller utesluta någon. Kära unga vänner, var äkta atleter för Kristus!
Ett fält är också en byggarbetsplats. När våra hjärtan är av god mark och tar emot Guds ord, när vi ”sliter” för att leva som Kristna, så upplever vi något stort: vi är aldrig ensamma, vi är en del av en familj med bröder och systrar, alla gör samma resa: vi är en del av Kyrkan; sannerligen, vi bygger upp kyrkan och vi skapar historia. Den helige Petrus säger till oss att vi är levande stenar i ett andligt husbygge (1 Pet 2:5). Genom att titta på denna plattform, ser vi att den är formad som en kyrka, byggd med stenar och tegel. I Jesus kyrka, är det vi som är de levande stenarna. Jesus ber oss att bygga upp hans kyrka, men inte som ett litet kapell som endast kan ta emot en liten folksamling. Han ber oss bygga en kyrka som är så stor att hela mänskligheten får plats, en kyrka som kan vara ett hem för alla! För mig, för dig, till var och en av oss säger han ”Gå och gör alla folken till lärjungar”. Ikväll svarar vi, JA, jag vill vara en levande sten; tillsammans vill vi bygga upp Kristi kyrka! Låt oss alla tillsammans säga: Jag vill gå framåt och bygga Kristi kyrka!

I era unga hjärtan har ni en önskan att bygga en bättre värld. Jag har noggrant följt nyheterna där många unga människor runt om i världen har gått ut på gatorna för att uttrycka sin önskan om en mer rättvist och vänskapligt samhälle – (och här i Brasilien), har de gått ut på gatorna för att uttrycka sig om en mer rättvis och vänskaplig civilisation. Detta är unga människor som representerar förändring. Jag uppmuntrar dem, på ett ordningsamt, fredlig och ansvarsfullt sätt, med evangeliet som motivation, att fortsätta övervinna känslolösheten och erbjuda ett kristet gensvar till sociala och politiska bekymmer som just nu finns i deras länder. Men frågan står kvar: Var börjar vi? Vad är kriterierna för att bygga upp ett mer rättvist samhälle? Moder Teresa av Calcutta fick frågan vad som behövs för att förändra kyrkan, hon svarade: du och jag!

Kära vänner, glöm aldrig bort att ni är trons fält! Ni är kristna atleter! Ni är kallade till att bygga en vackrare kyrka och en bättre värld. Låt oss vända oss till vår Moder. Maria hjälp oss att följa Jesus, hon ger oss ett exempel genom hennes egna ord till Gud ”Ja”: ”Jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38). Alla tillsammans, låt oss tillsammans med Maria säga till Herren: Låt det ske med mig som du har sagt. Amen!
Översatt av Marcy

Spola fram till 1:44:00 för att höra påvens tal =)