Maria, Förbundsarken?

Inte många kristna skulle motsätta sig tanken att förbundsarken är en "typ" för Maria - typologin är uppenbar, liksom förbundsarken huserade Guds närvaro huserade även Maria Guds närvaro - såsom Noas ark är en typ för dopet och påsklammet är en typ för Jesu korsfästelse, typologi som lärs explicit i Bibeln i 1 Pet 3:18-22 och 1 Kor 5:7.

Men är Maria som förbundsarken bara en from tanke? Eller är även detta bibliskt, och vad innebär denna typologi isåfall, mer än att peka mot Jesu gudomlighet?

Jag tror att Bibeln faktiskt ger tydliga indikationer, mitt första exempel är Andra Samuelsbokens paraleller med evangelisten Lukas första kapitel och vad han emfaserar:

Davids och Johannes Döparens reaktion när de möter arken
And it was so, as the ark of the Lord came into the city of David, that Michal the daughter of Saul looked out at the window, and saw king David /leaping/ and dancing before the Lord; and she despised him in her heart.
And it came to pass, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe /leaped/ in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Spirit;

Herrens ark, komma till mig?
And David was afraid of the Lord that day; and he said, /How shall the ark of the Lord come unto me?/
And whence is this to me, /that the mother of my Lord should come unto me?/

Hur länge?
And the ark of the Lord remained in the house of Obed-edom the Gittite /three months/: and Jehovah blessed Obed-edom, and all his house.
And Mary abode with her about /three months/, and returned unto her house.

Det är väldigt osannolikt att detta bara är en slump, en kristen/jude under första århundradet hade märkt dessa paralleller direkt.

Mitt andra exempel är uppenbarelseboken, en bok fylld av judisk symbolik, som faktiskt nämner förbundsarken. Vid denna tid har arken varit förlorad i 6 århundraden, läsarna blir såklart till sig när förbundsarken nu nämns - men det ser ut som att arken bara är en slags "inledning" till något annat:

Det fanns inga kapitel i den ursprungliga texten - Upp 11:19-12:1, 5 
Och Guds tem­pel i him­len öpp­na­des, och förbundsar­ken blev syn­lig i hans tem­pel, och det kom blix­tar och dån och åska och jordbävning och väldi­ga ha­gel. /.../ Och ett stort tec­ken syn­tes på him­len, en kvin­na klädd i so­len och med månen un­der si­na fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt hu­vud. /.../ Och hon födde sitt barn, en son som skall val­la al­la folk med en stav av järn. Hen­nes barn ryck­tes upp till Gud och hans tron,

Mitt sista exempel visar även vad typologin förbundsarken innebär mer än vittna om Jesu gudomlighet.
När Gud befaller Moses att bygga arken så är han väldigt specifika anvisningar, den skall vara byggd av det allra finaste material se 2 mos 25:8, 11-25:
När ängeln Gabriel ger vår drottning en kunglig hälsning i Luk 1:28 så får hon även en titel: "Kecharitomene" - det betyder bokstavligen "Full av Nåd", i moderna översättningar står det ofta "högt benådad" men "Full av Nåd" är helt korrekt (1). Ingen av dem vittnar dock fullt om vad detta ordet innebär.
För det första så finns ordet kecharitomene bara 1 gång i hela bibeln: http://biblehub.com/greek/kecharito_mene__5487.htm

Formen som ordet är i betyder en fullständig egenskap, som har blivit given henne från hennes början. Något fullständigt, som har hänt och som kommer fortsätta (2).
Att vara full av nåd innebär att vara fullständigt syndfri, att vara full an nåd från början innebär att alltid ha varit syndfri. Som bibeln lär är synd och nåd antiteser: http://www.bibeln.se/las/sok?q=Rom+6%3A14%2C+5%3A17%2C+20-21%2C+2+Tim+1%3A9%2C+2+kor+1%3A12&goto_book_1917=&goto_book_2k=&goto_book_k12=&b=2k

Likt förbundsarken är hon byggd av det allra finaste material, hon är fläckfri.

Pax !
(1) " 'Highly favoured' (kecharitomene). Perfect passive participle of charitoo and means endowed with grace (charis), enriched with grace as in Ephesians 1:6 . . . The Vulgate gratiae plena [full of grace] "is right, if it means 'full of grace which thou hast received'; wrong, if it means 'full of grace which thou hast to bestow' " (A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, p. 14)

(2) "Kecharitomene, the perfect passive participle, shows a completeness with a permanent result. Kecharitomene denotes continuance of a completed action" (H. W. Smyth, Greek Grammar [Harvard Univ Press, 1968], p. 108-109, sec 1852:b; also Blass and DeBrunner, p. 175).