Litar du på Gud?

När man funderar på att renovera om hemma anställer man självklart en proffs till att göra det viktigaste jobbet. Låt oss säga att du gör om ditt kök. Du beskriver hur du vill ha ditt nya kök, allt från färg till inredning. Proffset du anställt tar anteckningar och gör ritningar utefter vad hon/han vet kommer fungera, och så justerar ni kanske om några små detaljer tillsammans.

Även om ritningen som proffset producerar inte är exakt som du hade tänkt så skulle du till 100% lita på att han/hon kan sitt jobb och vet vad han/hon håller på med. Du överlämnar jobbet åt proffset och ser med glädje och spänning fram emot hur grymt det kommer att bli. Renoveringen kanske tar några dagar mer än du förväntade dig, men du litar fortfarande på att proffset gör klart jobbet. Du skulle inte smyga in i köket och göra själv det som proffset vet bäst hur man gör.

Men då dyker en fråga upp: När vår Herre Jesus Kristus klart och tydligt har talat om för oss att vi inte ska vara oroliga för morgondagen. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” Matt 6: 34 Förlitar vi oss då på Honom verkligen med hela vår hjärta och själ? Eller försöker vi alltid att på alla möjliga sätt och viss göra Hans jobb? Vår Herre sa Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” Matt 7: 7-8

Hur kan vi då tillåta oss ha en känsla av osäkerhet efter att ha bett vår Herre om något? Några tänker kanske; Jag ber och ber och får ändå inte det jag önskar mig. Ja men självklart så kommer Gud aldrig att ge dig det på exakt samma sätt som du har föreställt dig, Han vet ju bättre vad som kommer hjälpa din själ i längden. Han ger dig det som är perfekt för dig just idag. På liknande sätt som proffset som gjorde ritningen vet bättre hur man sätter ihop ditt kök och vilka begränsningar det har. 

Låt oss ge Gud det absoluta förtroendet, låt Honom forma vårt liv, låt Honom ge oss det Han vet är bäst för oss och aldrig låta oss tvivla en sekund på Hans kärlek till oss. Låt oss alla tillsammans be att vår härliga rena heliga Maria att hålla oss i handen och vägleda oss hem till vår Herre. Glöm aldrig att alltid tacka Herren för allt gott och framförallt för det ”inte så goda”.