Jesu födelse

Jesus födelse Vad betyder den för dig? 

För mig betyder den att Jesus vill ha en relation med mig, födas i mig. Såsom Jesus föds i Guds Moder Maria så vill han födas i dig och mig. Han vill bli ett med oss. Vara i gemenskap med oss så att vi ser honom. Han älskade oss innan vi älskade honom. Jag blev upplyst om detta när jag var i ett Benedict kloster där de hade en bild i varje rum av Moder Maria havande med Jesus. Så vill Jesus födas i oss och växa i oss och bli ett med oss. Så vi blir helt präglade av honom i tankar, ord & handlingar. Att Jesus blir den som gör allt genom oss, att vi blir hans redskap och att han vägleder oss i Guds vilja varje dag. För varje dag är en ny dag och ny chans att börja om och att öppna sin famn för Jesus och låta honom komma in hos oss, äta med oss & bo i oss. Så att allt vi gör må vara det Jesus skulle göra. Må Herren öppna våra hjärtan och öppna våra ögon för vad som är verkligen viktigt, att vara i gemenskap med Gud redan nu, så att vi må ha en gemenskap med honom i himmelen. Amen!