Hungern är en skandal - Påven

I onsdags talade påven om fattigdom och hungern som uppstår tillföljd av det. Han gav även sitt stöd till Caritas projektet "One Human Family, Food for all". Han uppmuntrar oss till att agera istället för att bli handlingsförlamade eller helt ignorera att hunger existerar:
“the scandal that millions of people suffer from hunger must not paralyze us, but push each and every one of us to act: singles, families, communities, institutions, governments, to eliminate this injustice”.