Du ska inte döda!

Sammanfattning av femte budet: Du ska inte döda 
(Krisma, lärarhandledning) 

Allt människoliv är heligt, det skapas av Gud från dess tillblivelse i moderlivet. Det innebär att man inte får döda andra, utföra dödsstraff, begå självmord, göra - eller medverka vid en abort och att man inte får ge dödshjälp till en sjuk person. All liv måste skyddas, vilket innebär att vi inte får skada våra kroppar genom till exempel droger, tobak, eller för mycket alkohol, genom farlig bantning, doping, extrem träning eller annat som kan skada kroppen. Att köra bil när man är berusad eller köra vårdlöst med mopeden är också att bryta mot detta bud. Budet gäller vetenskapliga experiment på människor, steriliseringar, kidnappning och taggande av gisslan. Budet innebär att vi måste göra allt för att undvika krig, vi måste aktivt bevara freden och exempelvis begränsa handeln med vapen. Det är dock tillåtet att försvara sig själv och sitt land. Den som vägrar att använda vapen i militärtjänsten skall respekteras. Budet innebär också respekt för de döda.